Är det så här demokratistad Falun och Daniel Riazat (v) arbetar i demokratins anda?

I ”Skolnämndens riktlinjer för politiska partier i skolan” kan man läsa att skolans uppgift är att tydligt visa vilka värderingar som gäller och inte låta de budskap som strider mot värdegrunden stå oemotsagd. Anledningen till att Faluns skolnämnd tog fram dessa riktlinjer var en händelse tidigare under 2010 då Nationaldemokraternas ungdomsförbund haft ett bokbord på Kristine- och Haraldsbogymnasiet.  Skolnämndens ordförande Daniel Riazat (v) figurerade vid dessa sammanhang  som en antirasistisk elev mot Nationaldemokraterna.

 Våren 2010 var frågan även aktuell på nationell nivå då både regeringen och SKL (Sveriges kommun och Landstingsförbund) diskuterade kring på vilket sätt politiska partier skulle få tillträde i skolan.

Skolnämnden i Falun beslutade den 27/5-2010 att politiska partier, oavsett åsikter, ska kunna delta i politiska debatter/utfrågningar, men att det är rimligt att inget parti ska kunna framföra sitt budskap  oemotsagd. Riktlinjerna gäller från juli 2010 och omfattar högstadiet och gymnasieskolan. Riktlinjerna är också väldigt tydliga med att i de lägre åldrarna ska skolan fullgöra demokratiuppdraget i den ordinarie undervisningen

De senaste dagarna har jag blivit kontaktad av mycket upprörda föräldrar som frågar hur det kan komma sig att du som skolnämndens ordförande kan värdera andra politiska partiers ideologiska ställningstaganden. Dessutom inför barn. Besöken har tydligen skett på flera grundskolor i Falu Kommun där du framfört din ståndpunkt helt oemotsagd.

 

 Fick dessutom del av det här inlägget på facebook. Den är direktciterad, förutom att jag har avkodat personens namn med bokstäver.

 XXX:

Är mycket chockad över när min 10 åriga dotter berättar om vad som hänt i skolan idag. (Vill bara

tydliggöra att jag personligen inte finner några som helst sympatier för sverigedemokraterna)

Daniel Rizat (v) besökte skolan i egenskap av skolnämndens ordförande idag. Efter att ha berättat om sig själv och sin bakgrund ritar han upp alla Sveriges partier på tavlan ringar in SD och säger att barn ni ska aldrig rösta på detta parti då de står för rasism, våld och dåliga saker. Tala om för era förädlar att de heller aldrig ska rösta på dem. Han fortsätter med att jämföra SD med Breivik och påstår att de är våldsamma och kan skjuta folk. Han visar även sitt personlarm för barnen och talar om att det är kopplat till polisen för att han är förföljd och trakasserad av bla SD.

Eftersom jag gick i taket när hon berättar allt detta ringer jag läraren för att få höra en vuxens version av vad som hände i skolan idag, bekräftar hon att detta är sant och att... hon själv var förskräckt över vad som sades. Att hon aldrig vart med om något liknande under sina år som lärare. Och att detta var den tredje skolan rektorn tillsammans med Rizat besökte under dagen

Sen när vart det tillåtet att hjärntvätta och politiskt propagera för 10-12 åringar i skolan?!? Hade det vart lika ok om Moderaterna stod och sa att Sossarna är galna och att tex Flink hörde till dem? Är det SD som står i skolan nästa gång och propagerar för sina åsikter?

och sen kommentarerna intressant spec Roza Güclu Hedin

 

Jag tycker inte det är acceptabelt att skolans ledande politiker ( dvs. Daniel Riazat (v), skolnämndens ordförande) propagerar för sin (vänsterns)  ideologi helt oemotsagd inför barn som går på skolan i mellanstadiet, Dessutom har han inte kunskap om de policys. riktlinjer och andra styrdokumnet som gäller för den kommunala skolan.

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5610227-staller-fraga-om-lamplighet

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5610177-riazat-i-blasvader-efter-skolbesok

 http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5610225-sundbornsskolans-rektor-inga-kommentarer.


Härskar genom att söndra.

Jag har varit politiskt aktiv i 18 år och har nog aldrig känt en sådan frustration över mandatperiodens längd som den här gången. Måtte 2014 infinna sig fort för Falubornas skull. För (herregud) nu har de rödgröna lyckats förhala Faluns utveckling IGEN! Vill inte ens tänka på den ekonomiska baksmälla Falu Kommun kommer att få efter den här mandatperioden.
- S och MP vill genomföra ett Skid-VM vilket V är helt emot.
- S och MP vill bygga ut Södra Centrum/Resecentrum vilket V är helt emot
- V vill bygga en helt ny Hälsinggårdsskola för 250 000 000 kronor, vilket S och MP är helt emot.
- Majoriteten i Kommunfullmäktige (S, V och MP) beslutade att Gymnasiet skulle spara 20 mkr pga minskade elevkullar. Skolnämndens majoritet (7 personer från S, V och MP) struntade högaktningsfullt i beslutet. De orsakade istället gymnasiet ett underskott på 29 000 000 kronor år 2012.
 
Personligen är jag inte speciellt attraherad av stadsminister Fredriks Reinfeldts (m) utspel om en framtid där alla i Sverige ska jobba tills man är 70 år. Men jag har å andra sidan ingen bättre lösning på hur Sverige ska klara av att behålla välfärden även i framtiden.
 
Den sista fadäsen är när Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande (Lars Broman, MP) skriver en interpellation (= fråga) til sin egen majoritet i Kommunfullmäktige (S, V och MP) och vill att den kommunala gymnasieskolans lärare ska gå ner från 100 % arbetstid till 80% och samtidigt få behålla 90% av  lönen. Hur ska nu S, V och MP klara gymansieskolans ekonomi?
Dessutom startade den här majoriteten (S, V och MP) ett projekt för cirka ett år sedan till en kostnad på 1 000 000 kronor där kommunens samtliga anställda ska få möjlighet att arbeta heltid (kvinnofällan ni vet). För mig är det ett logisk och bra förslag där årsarbetstid/tvättstugeschema" blir den  lösande faktorn.
 
Sen kommer denna drapa från Falun där MP (se artikel/länk) anser att samtliga gymnasielärare ska gå ner i arbetstid.Har Faluns majoritet (som dessutom säger att man har ett bra samarbete) inte förmåga att prata direkt med varandra?
Ha, ha, ha  - Jag skrattar ända ner i sängen till min heltidsarbetande man. :-D. Vilka tokiga gubbar det finns i den här stan.
 http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5567468-kravet-sank-arbetstiden-
 
 
 
 
 

Hur gick det för Faluns majoritet med styrningen i gymnasieskolan? Illa!

Faluns majoritet tvingas nu betala ut ytterligare 8 000 000 kronor till gymnasiefriskolorna. Detta innebär att skolnämndens majoritet i Falun (s, v och mp) därmed lyckats skapa ett underskott för gymnasiet på 40 000 000 kronor under 2012. De 40 000 000 kronorna hade istället kunnat användas till att betala ut lön för 80 lärare.
 
- Det som har hänt är att majoriteten i Kommunfullmäktige (s,v och mp) med socialdemokraterna i spetsen lade ett budgetförslag inför 2012 som innebar att man skulle ta bort 20 miljoner från gymnasieskola utifrån minskade elevkullar.
- Majoriteten i skolnämnden (s,v och mp) med vänsterpartiet i spetsen struntade sedan att genomföra det beslutet.
 
I årsbokslutet 2012 kan man nu ta del av följande siffror:
- Falu Gymnasium (= kommun) har ett underskott på 20,9 mkr
- Elevminskningen i Falu gymnasium blev större än beräknat och allt fler elever valde friskolor och andra kommuner vilket resulterat i ett ytterligare underskott på 11,8 mkr.
- Pga av Falu gymnasium använt 20,9 mkr mer än beräknat så tvingas Skolnämnden betala ut ytterligare 8 mkr till gymnasiefriskolorna under 2012.
Totalt får då gymnasieverksamheten ett underskott på 40 700 000 kronor under 2012.
 
Detta underskott räddas av att förskolan får avstå 6,8 mkr, grundskolan får avstå 3 mkr och att skolförvaltningen haft en buffert centralt på 8,4 mkr. Skolförvaltningens totala underskott blir efter alla plus och minusposter = minus 18,8 mkr vilket belastar övriga verksamheter i kommunen.
 
Att vända en kommuns utveckling är som att vända en atlantångare. Tyvärr så innebär det att planeringen från den här skolnämndens majoritet (s, v och mp) kommer att ge gymnasiet i Falun ett nästan lika stort minusresultat år 2013. Majoritetens (s, v och mp) satsning på politisk oerfarenhet i skolnämnden kan därmed kosta Faluborna ett underskott på 60-70 000 000 mkr för gymnasiet (2012-2013). Genom att inte säkerställa succesionsordningen (där erfaren politiker lär oerfaren politiker) så har den här majoriteten riskerat hela Falu Kommuns budgeterade resultat under två år.
Barngrupperna inom den kommunala förskolan (barn/årsarbetare) är större år 2012 (6,2 barn/årsarbetare) än den var år 2010 (6,1 barn per årsarbetare).
Inom grundskolan är vuxentätheten mindre än 2010 trots man pumpat in åtskilliga miljoner på dessa verksamheter.
 
Under mina 18 år som politiker har jag aldrig varit med om en sämre politisk styrning än den som genomförs idag av skolnämnden i Falun. För mig är den här politiska styrningen i skolnämnden helt oacceptabel. Jag har tänt blåslampan och kommer att hålla svetslågan igång under innevarande mandatperiod. Den här majoriteten ska få verkställa de löften man lovade Faluborna i samband med valrörelsen. Och s, v och mp måste inse att det funkar inte med Monopolpengar!
Gå tillbaka till start!
 
 
 
 
 
 
 
 
http://dalademokraten.se/2013/01/25/gehlin-ar-friskolekapitalisternas-van/

Bor det en kapitalist även hos vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Falun har en företagarfientlighet som gör mig mörkrädd. Man anser att kommunens friskolor är kapitalister, vilket jag tolkar som att de utnyttjar mer av samhällets resurser än de tillför. Hela samhället ska enligt vänstern drivas i offentlig regi oavsett vad det kostar och man verkar inte ha någon som helst insikt i att det är företagandet som är grunden till den svenska välfärden.

Nyligen hade vänsterpartiet ett förslag som innebär att Falu Kommun skulle behöva låna pengar för att bygga nya skolor och äldreboende. Allt för att hålla privata aktörer borta från kommunens verksamheter. Konsekvensen av förslaget blir att Faluns barn får betala tillbaka skulden eller kanske tom avstå välfärd för att vänsterpartiet ska kunna tillfredsställa dagens sympatisörer.

Ett företag som inte kan hantera sin ekonomi går i konkurs. En kommun som inte kan hantera sin ekonomi sätt under statlig tvångsförvaltning. Kanske Anders Borg (m) styr den här stan nästa mandatperiod.

Faluns fyra ledande vänsterpartister (ordförande och vice ordförande) plockar varje år ut ett arvode från Falu Kommun på 485 000 kronor. Arvodet inrättades för att man tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet skulle kunna leda och utveckla Falu kommun. Vän av ordning ställer sig då frågan om det är lämpligt av vänsterpartiet att fortsätta ta ut en halv miljon av Falubornas skattemedel när samarbete spruckit och man numera lägger sina egna budgetförslag.

Det är inte Faluborna som i "demokratins namn" utsett vänsterpartiets ordförande/viceordförande poster, utan det är majoriteten i Kommunfullmäktige (= socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet). Nu när samarbetet har upphört så tycker jag att även arvoderingen borde påverkas av den rådande situationen. Är nog bara i politiska sammahang som "ledare får betalt utan krav på motprestationer".

Och sen beskylls friskolorna för att vara kapitalister...............Spelar tydligen ingen roll vem som sitter vid "köttgrytorna". Har du chans att ta för dig så gör du tydligen det. Från vänster till höger!  


RSS 2.0