På besök i Tsumeb - Namibia - Afrika - Världen

För ungefär ett halvår sedan fick jag tillsammans med ytterligare en politiker och två tjänstemän i Falu Kommun en förfrågan om vi ville delta i ett projekt under ICLD (SIDA). Projektet är ettårigt och genomförs av Falu Kommun tillsammans med en kommun i Namibia som heter Tsumeb. Målet med projektet är att skapa en uppföljningsbar handlingsplan för demokratiarbete. Alltså VAD, VARFÖR och HUR man som medborgare kan påverka sitt samhälleNamibia är ett land som ligger i södra Afrika och ytan är tre gånger så stor som Sverige. I landet bor 2 miljoner innevånare och deras huvudstad heter Windhoek. Engelska är deras officiella språk och landet utgår fortfarande från olika stammar, varav majoriten kommer från Oshiwambo. San-people, Oshitero, Rukavango, Caprivi, Damara, Namas, Ovahimba är ytterligare stammar som finns i Namibia. Människorna är mycket gästvänliga och det förekommer få motsättningar. Arbetslösheten är uppe i 51%. Utbildningarnas kvalite och brist på tillräcklig kompetens är ett nationellt problem. Var femte medborgare har HIV. Gratis bromsmedicin och massor av information dämpar effekten av sjukdomen, men inte tilräckligt. Man pratar öppet om "en förlorad generation". 


Treesleepers - en annorlunda turismutveckling.

Namibia fick sin själständighet 1990 efter att ha varit en tysk koloni och därefter en del av Sydafrika. Det innebär att Apartheid (rasåtskillnad) gällde i Namibia för bara tjugo år sedan. Svarta medborgare hade inget inflytande på samhällsutvecklingen och fick inte delta i det offentliga livet. Tjugo år är en kort tid för att lära sig arbeta under demokratiska former. Deras utbyte med Falun bottnar såklart i det faktum att Sverige har haft demokrati i ett par hundra år.Tsumeb är en av totalt 16 kommuner i Namibia och ligger i norr. Man tror att man har en befolkning på ungefär
20 000 innevånare, men ingen vet riktigt säkert. Kommunen har ungefär 130 anställda, vilket kan jämföras med Faluns 4000.
Det finns totalt 7 politiker i hela Tsumeb jämfört med Faluns cirka 150 folkvalda politiker. I Namibia betalar människorna 26% skatt på sin inkomst, men allt går till staten. Kommunens enda inkomstkälla är taxor och avgifter för vatten och avlopp, för de medborgare som har tillgång till det vill säga. Den statliga skatten bidrar till viss del till skolor och samhällsplanering, men stora delar av välfärden är direkt beronede av donationer och bidrag från andra delar av världen.Tsumeb har en koppargruva som är i drift, men man har svårt att rekrytera kompetens. Du kan åka kollektivt mellan städerna, däremot existerar ingen lokaltrafik. Flera skolor och äldrehem bygger på donationer. På äldrehemmen kan man bo kvar så länge man är frisk pensionär. Den dagen du blir i behov av hjälp eller döende så får du flytta hem till din familj (om du har någon). För det finns inte resurser att att hand om en person med stort omsorgsbehov.


En gentleman på ett äldreboende

Dom allra flesta innvånarna i Tsumeb bor i sk. Shrek (plåtskjul). Det innebär att man tilldelats en liten markplätt av staten där man har möjlighet att sätta upp ett hus över tid. För att få tillgång till marken förväntas du betala en krona per dag. I plåtskjulen bor ofta generationer av männsikor och det är inte ovanligt att 10 personer bor tillsammans. Genom kommunen ordnas gemensamt vatten och avlopp till området vilket delas av många.
Förstår vi svenskar hur bra vi har det egentligen?

Vanligt boende i Namibia.
Vanligt boende i Namibia


RSS 2.0