Vad händer kring Inga-Lill Frank, fd. Socialnämndschef i Falu Kommun

Har läst på kommunens intranät "Insidan". Där står att stark kritik riktats mot socialförvaltningen i tre revisionsrapporter:
- Granskning av LSS-verksamheten
- Ledning och styrning inom individ och familjeomsorgen.
- Kränkande särbehandling samt röjande av sekretessbelagda uppgifter = polisanmälan.
Det nämns också att den bekräftar "tidigare" kritik som riktats mot socialförvaltningen från anställda, facket och personalkontoret.
 
Under hela min tid som ledande politiker så har jag ALDRIG tagit del av någon skriftlig, muntlig eller "protokollförd kritik" mot fd socialchef Inga-Lill Frank. Detta vare sig från anställda, facket eller personalkontoret. Noteras bör att jag suttit med i Falu Kommuns kommunstyrelsen sedan 1999. Tvärtom så har hon lyfts fram som en av kommunens duktigaste förvaltningschefer. Inga Lill Franks förordnande förlängdes av Kommunstyrelsen så sent som för ett år sedan på rekommnedation av personalkontoret. Enligt uppgift så fanns det ingen (inte ens facket) som hade någon kritik eller motsatte sig förlängningen. Första kritiken jag som ledande politiker fick del av togs upp på Gruppledarträffen 2015-04-24. Varför har majoriteten inte lyft kritiken i Kommunstyrelsen tidigare om den varit så långvarig?
 
Man tar fram tre revisionsrapporter innehållande kritik mot fd socialchefen. En tom leder till polisanmälan. Om Inga-Lill Frank brustit så flagrant så måste man samtidigt fråga sig varför majoriteten (S, C och MP) och ledande tjänstemän samtidigt väljer att "köpa ut Inga-Lill Frank istället för att avskeda henne" (kommundirektör Dan Nygrens ord).  För uppgörelsen med Inga-Lill Frank innebär att majoriteten (S, C och MP) tillsammans med kommundirektören åsamkat Faluborna en merkostnad på 2 000 000 kronor (61.000 kr/månad + sociala avgifter på 0,38% + 6 månader arbetsbefrielse + 18 månaders avgångsvederlag). 
 
Inga-Lill Frank har i första hand haft ett uppdrag från förtroendevalda politiker att med tilldelad (begränsad) ekonomisk ram bedriva flera verksamheter utifrån medborgarnas bästa. Självklart så har de senaste årens besparingar inneburit obekväma beslut och konflikter. Men i det läget kan man inte skjuta budbäraren (tjänstemännen) utan istället får man faktiskt ge sig på politikerna (och då framförallt majoriteten S, C och MP) som är de som ger förutsättningar och sätter ramar för verksamheten.
 
Ännu mera obehagligt känns det när jag med säkerhet vet att detta inte är första gången ledande och strategiska tjänstemän får "nya arbetsuppgifter" eller "köps ut" med oklara motiv. Fd. Kommunikationschefen Lena Säfström var "inte tillräckligt töjbar". Fd AIK-chefen "fick nya arbetsuppgifter" och kommunens tre Hållbarhetsstrateger byttes enkelt ut mot en ny strateg av okänd anledning (det är väl det S, C och MP menar med att satsa på Hållbar utveckling).
Usch! Det lukar illa i Falu Kommun. :-(
 
http://www.dt.se/dalarna/falun/socialchefen-far-ga
 
http://www.dt.se/dalarna/falun/sparkade-socialchefen-ingalill-frank-vi-funderar-pa-skadestandskrav
 
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/christina-knutsson-claes-mankler-och-renee-andersson
 
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/det-luktar-bestallningsjobb-1
 
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/ett-mycket-markligt-beslut-1
 
http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/langvarig-kritik-fran-facken

RSS 2.0