Rödgrön politik gräver offentlig sektors grav!

Jag anser att majoriteten (s,v och mp) har en oansvarig och dålig planering inom skolans område. Majoriteten har själva valt att lägga en budget för 2012, som innebär ekonomiska effektiviseringar på gymnasiet med motsvarande 20 mkr (motsvarar 40 lärare). När samma majoritet sedan väljer att fatta ett "icke beslut" och dessutom inte har några nya förslag på besparingar så innebär det ödesdigra konsekvenser för Faluns kommunala verksamheter.

Skolförvaltningen skriver i sitt förslag till budget 2013: 
"Antalet ungdomar i gymnasieålder fortsätter att minska de kommande åren fram till och med 2015. Genom en samtidig ökad etablering av fristående gymnasieskolor så innebär det ytterligare anpassningskrav för Falu gymnasium. Nedanstående avvikelseanalys förutsätter ett stort behov av anpassningar/rationaliseringar inom gymnasieskolan för att minska den totala kostnadsnivån".

Falu kommuns verksamheter ska om ett par månader börja planera och genomföra åtgärder som avser 2013. Samtidigt har majoriteten knappt ett enda förslag på hur man avser att klara gymnasiets ekonomi år 2012.
Under ett kort perspektiv så kommer majoritetens handlingsförlamning att innebära att det blir den kommunala grundskolan, äldre-och handikappomsorgen m.fl som får betala gymnasiets underskott genom den sk.bufferten. Gymnasiefriskolorna har dessutom rätt till ytterligare medel under 2012 i och med att beloppen till friskolorna ska grunda sig på kommunens faktiska kostnader.

I en förlängning så innebär majoritetens beslutsångest att Falu gymnasiums ekonomi kommer att urholkas och att alltfler ungdomar därmed kan komma att välja bort den kommunala skolan. Faluns 15-åringar väljer knappast ett gymnasieprogram utifrån "rödgrön ideologi". Det naturliga är istället att välja det alternativ där varje enskild elev får ut mest för sin skolpeng.
Den rödgröna majoritetens "vi gör ingenting politik" håller på att förgöra Falu kommuns kommunala verksamheter fullständigt. Först LSS och nu gymnasieskolan.
Vilken verksamhet blir nästa på tur?
Finns det någon rödgrön politiker som klara debet ock kredit? Eller är det meningen att Faluns framtida generation ska betala för de rödgrönas okunskap? 

RSS 2.0