Kraftlös majoritet i Falun (s, v och mp) med mycket snack och lite verkstad.

Faluns rödgröna majoritet går i en debatt artikel ut och bröstar upp sig kring sin handlingskraft, speciellt över allt positivt man gjort för skolan.

Under 2011 och 2012 så har Faluns förskolor fått 19 miljoner kronor för att minska barngrupperna och öka antalet vuxna inom förskolan. Beloppet motsvarar cirka 190 nya förskoleplatser eller 40 nya förskolelärartjänster. Pengarna har gått till allt annat än det Kommunfullmäktige bestämt. Barngrupperna är fortfarande lika stora.

Under samma period så har grundskolan i Falun fått ytterligare 13,5 miljoner kronor av Kommunfullmäktige till ”barn i behov av särskilt stöd”. Det mesta av dessa miljoner har majoriteten använt till dyrare kostorganisation, skolbusskort, livsmedelstillsyn, ökad administration/ledning med 13 årsarbetare och betalt hyra för tomma lokaler på Västra skolan. Vilka barn jublar över den satsningen?

Majoriteten nämner också en ökad måluppfyllelse inom grundskolan. Det majoriteten inte nämner är att samtidigt blir allt fler elever obehöriga till gymnasiet trots att barnkullarna minskar. Falun håller på att skapa ett 2/3-samhälle där en grupp ungdomar ställs helt utanför. Detta möter Faluns majoritet med att lägga på gymnasiet en större besparing än någonsin.

Vart tog handlingskraften vägen?

 


(S)kendemokratistad Falun!

Den rödgröna majoriteten (s,v och mp) gick i samband med valet ut och lanserade begreppet Demokratistad Falun. En ”Falumodell” är framtagen och lanseras utomlands som ett föredöme av Bruno Kaufman (mp), trots att Kommunfullmäktige inte har beslutat om modellen.
De senaste tiden har visat att Faluns beslutsfattare har bristande kunskap om befintliga demokratiplaner som tex. "Falu kommuns Barn och ungdomsplan" och "Strategiplan för samverkan kring barn och ungdomsverksamheter". Demokratiska forum som elevrådsutbildningar och ungdomsambassadörer visste de rödgröna inte ens om existerade.

# De rödgröna lägger ner fritidsgårdar utan vare sig barnkonsekvensbeskrivning eller samråd med ungdomarna.
# Kommunalrådet Susanne Norberg (s) lovade Ungdomsambassadörerna att de skulle få möjlighet att förtydliga sitt medborgarsförslag om "fria busskort". Det löftet känner hon inte till längre.
# Skateparken har tagit tio år att förverkliga.
# Den rödgröna majoriteten förbättrar sina egna förutsättningar att verka demokratiskt.
# (S) politiker och socialförvaltningens tjänstemän blir ifrågasatta av kommunalrådet Jonny Gahnshag (s) för att de har en avvikande uppfattning än "Arbetarkommun" avseende LSS 

Handen på hjärtat s, v och mp – hur intresserade av demokrati är ni egentligen? Är demokrati bra bara så länge vi delar er uppfattning?

 

Maria Gehlin

 


RSS 2.0