Bevara Teknikverkstan I Falu Komuns regi


 
 
2001 övertog den kommunala skolan Teknikverkstan från Stora Enso. Ljungbergsfonden har under dessa år bidragit med 15 miljoner kronor för uppbyggnad av verksamheten. Ändå planerar majoriteten (S, C och MP) att lägga ned verksamheten, alternativt ge bort den till politikerna i Borlänge.

Teknikverkstan erbjuder bokningsbara aktiviteter till förskolan och grundskolan inom naturvetenskap och teknik. Förutsättningar för elever att ta till sig det tekniska kunskapsområdet är att man i praktiken får en förståelse för hur matematiken, fysiken, kemin och övriga ingående utbildningsområden fungerar och att man får pröva detta i praktiskt arbete.   

Verksamheten vänder sig även till pedagoger och utgör en viktig resurs med fortbildning, kollegialt lärande, samplanerade projekt och utlåning av material.

Skapandet av, och det kommunala övertagandet av Teknikverkstan gjordes som en långsiktig satsning för att främja skolan och samhällets behov av att utveckla arbetet med teknik och naturvetenskap.   

  

En stor del av dagens uppdrag utgörs av att kunna erbjuda alla elever i Falun en likvärdig skola där undervisning till barn med särskilda behov och genus är viktiga fokusområden.

Samverkan mellan skolan och näringslivet begränsas idag av många lagar och regelverk – Teknikverkstan är en utmärkt metod att för att få dem att närma sig varandra.

Närheten mellan skolan och den praktiska praktikplatsen är av största betydelse för att hålla kontakt mellan lärarna och de praktiska övningarna för att överföra kunskap mellan skolan och praktiken.

Falu Kommuns helägda bolag Falu Energi och Vatten AB (FEV) bedriver ett mycket framgångsrikt hållbarhetsarbete för kommunens barn bland annat genom Sopakuten och Putte. I sitt hållbarhetsarbete Katastrof 2080 är man beroende av samarbete med Teknikverkstan för att kunna bedriva en bra verksamhet för eleverna i årskurs 9.

Att som majoritet ena stunden prata om satsning på våra barn och unga och åtgärder för hållbar utveckling och nästa stund planera att flytta Teknikverkstan till Borlänge är verkligen planlöst.   

Orden hållbar utveckling utgör en riktig papperstiger!

Den som går i bräschen för nedläggningen av Teknikverkstan är barn och utbildningsnämndens ordförande Jessica Wide (S). Agerandet är motsägande, Ena stunden förfasar sig S, C och MP över elevernas resultat i matematik och naturvetenskap. I nästa stund planerar man att lägga ner en väl fungerande verksamhet som Teknikverkstan för att spara 1,5 miljoner kronor i Falu Kommuns 3 miljarder kronors budget.

Vi frågar oss om detta verkligen en sund prioritering som gagnar kommunens barn?

Att på nytt bygga upp och förvalta en liknande verksamhet skulle ta tid och kräva ett stort nätverk både internt och externt i regionen. För oss i Falupartiet råder ingen tvekan. Bevara Teknikverkstan i Falu kommuns regi! Hållbar utveckling när den är som bäst.

 

Maria Gelin, Falupartiet

 

Sven-Olof  Ytterholm, Falupartiet.

 

Ytterholm har under många år arbetat som teknisk chef och som rådgivare till tekniska företag, medverkat till införande av Teknikcollege i Dalarna och Gästrikland samt varit representant i Dalacampus Näringsliv i Högskolan Dalarna.


RSS 2.0