Direktdemokrati och medborgarintiativet med Bruno Kaufmann (MP) i Falun

Inför mandatperioden 2010-2014 så gick dagens majoritet (s, v och mp) ut i massmedia och berättade hur demokratiskt det skulle bli i Falun om de kom till makten. Det jag såg var att man pratade om alla fantastiska saker som äntligen skulle ske utan att ens ha insikt i vilka demokratiska händelser som provats/hänt i Falun de senaste 10 åren. En "ny falupolitiker/demokratiexpert" utsågs till demokratiordförande. Faluns "nya politiker" Bruno Kaufmann (miljöpartist, journalist, statsvetare och demokratiutvecklare). 
Sagt och gjort!  S, V och MP kom till makten. En "tillfällig demokratiberedningi" med 12 politiker från Faluns samtliga 9 partier utsågs. Deras uppdrag var att ta fram en kartläggning kring demokrati för att sedan se vad Falu kommun ytterligare kunde åstadkomma ur demokratisk aspekt. T.o.m Sverigedemokraterna fick en plats i styrgruppen. Den "tillfälliga styrgruppens tolv demokrati ledamöter" blev till ett Demokratiråd. Rådet består numera bara av fem politiker för att "det var för många som hade åsikter". De fem politikerna representeras av fyra partier (socialdemokraterna, miljöpartiet, centern och moderaterna). Plötslligt hade bara 4 av Faluns 9 demokratiskt valda partier inflytande i de "tunga demokratifrågorna". Denna fantastiska satsning kostar Falu Kommun 1 miljon kronor.
 
Starten på detta demokratiska "valfläsk" är troligtvis en handbok som togs fram av två miljöpartister i september 2010. Handboken heter "Folkinitiativ - Handbok i direktdemokrati", varav en av författarna är just Bruno Kaufmann (mp).
 
I maj 2012 så hittade jag ett filmklipp i youtube ( http://www.youtube.com/watch?v=j3NKLU-8WE0)  som jag hade tänkt ni skulle ha lyssnat på. Men av någon anledning är den länken blockerad sedan min kritik i Faluns Kommunfullmäktige maj 2012. När man gick in i youtubes filmklipp (efter 1 h och 46 minuter...) så sågas både SKL:s ledning (Sveriges kommun och landstingsförbund) och Demokratiministern för att de inte förstår vad de pratar om. De anklagas av Bruno Kaufmann (mp) för att de inte vet vad medborgarinitiativ innebär och för att de egentligen inte är intresserad av att jobba med demokrati frågan. Lagstiftningen med folkrintiativ var enligt Bruno (i filmen) bara "ett spel för galleriet".
Sveriges politiker har enligt Kaufmann inte arbetat med demokratifrågor de senaste 50 åren. I filmklippet framhöll Bruno att HAN hade lyckats utveckla demokratin enormt  i Falun under knappa 1,5 år. Samtidigt visste jag att  Faluns Kommunfullmäktige inte ens hade sett kartläggningen och än mindre  fastställt en demokratisk handlingsplan. Tack vare Bruno så förväntar sig dessutom Sverige en Demokratifestival i Falun år 2013. Vem har beslutat det? Vem ska bekosta det? Bruno kanske? (i alla fall inte Falu Kommun!!!!!!! För vi ska betala för skid-VM 2015)
Det här troligtvis den offentliga inbjudan till föreläsningen/seminariet.
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/occupygoteborg/kI3tx0e9k_0 . Om den var så bra varför är den fantastiska/föreläsningen inte kvar på Youtube?
Nu har Bruno Kaufmann (mp) inget uppdrag från SKL att utveckla och sprida folkinitiativ i Sverige, men jag undra ändå vad SKL:s ledning eller Demokratiministern skulle ha tyckt om de fått se den här föreläsningen?
 
I filmklippet är Bruno nere i Göteborg och föreläser om sina framgångar med att vända oss andra "inkompetenta politiker". Ändå har han som ordförande ännu inte ens lyckats få  fram en kartläggning kring Falu kommuns arbete med befintliga och beprövade initiativ i demokrati och inflytande. En "Demokratiplan 2015"  är antagen av 2/ 3 delar av Falu Kommuns kommunfullmäktige. Resterande demokratiskt valda ledamöter sågade förslaget med fotknölarna. (www.kristinehallen,se, Falu kommun, 2012-05-10, efter 2 h och24 minuter).
 
I dagens massmedia kan man dessutom ta del av hur Bruno Kaufmann (mp) blivit ålagd av Skatteverket att betala 350 000 kronor i efterskatt för föreläsningar som han själv säger skett ideellt.
http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5434502-politiker-far-350-000-i-restskatt
 
Den 1/1-2011 förändrades Sveriges grundlag vilket innebar att medborgare i landsting och kommuner fick ett nytt verktyg till att driva nya frågor till en folkomröstning. Två år efter att man ändrat paragraferna i kommunallagen (dec 2012) så fick en forskare på Södertrörn högskola i uppdrag av SKL att studera de folkomröstningar som genomförts under 2012 och 2013.
Ska bli spännande att ta del av allt det är fantastiska som BrunoKaufmann (mp) åstadkommit i Falun, dvs det han berättade om på sin föreläsning redan våren 2012.
 
 Demokratins under är inte förbi :-D. Och jag svär på att alla Faluns politiker inte har en räv bakom örat! Fy f-n för Miljöpartiet och deras demokratiska former! Ska vi hissa eller dissa? Dissa så klart! Eller en rejäl sågning :-D
 

Planerar ni att åka till Mauritsius?

En av de mest exotiska resor vi gjort är till Mauritsius. Det är vekligen paradiset på paradiset. Sol, vita sandstränder, underbar natur, god mat, trevliga männsikor, bad i vattenfall, snorkling över korallrev, annorlunda marknader, BBG, spännade båtturer, fiske, mm. Jag och min man har en väldigt god vän på Mauritsius. Han heter Radjen och har levt på ön i hela sitt liv. Han kan ordna mycket prisvärt lägenhets boende vid havet, transporter och ge tips på exotiska upplevelser. Är ni intresserad så hör av er till mig, Peter Gehlin eller direkt till www.bonplanvoyagemaurice.com. Ni kommer garanterat inte bli besvikna:-D   
 

Naturskolan i Falun är en viktig satsning på hållbar utveckling.

Som politiker i Falun så anser jag att alla våra beslut ska bygga på ett arbete för hållbar utveckling. För mig innebär det att jag ständigt beaktar vad samhället klarar av ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
Ekonomin är förutsättningen för hållbar utveckling under några år. Den sociala dimensionen motsvarar välfärden under en mans/kvinnoålder. Ekologiskt arbete säkerställer hållbar utveckling över generationer. Välfärden måste räcka till alla!
Naturskolan i Falun är en kommunal verksamhet som arbetar med att möjliggöra allt detta genom att lära in ute. Skolan ger möjlighet för Faluns alla barn att få möta människor, djur och natur på ett respektfullt sätt. Faluns historiska vingslag vävs in som spännande inslag i barnens utbildning och en förståelse skapas för den insats som tidigare generationer bidragit med. Sagan blir verklighet. Genom att pedagogerna på Faluns Naturskola delar med sig av sina kunskaper till andra verksamheter bidrar Falun till att förbättra hela världens välfärd.
Genom Naturskolan garanteras Faluns alla barn en unik möjlighet att få en fantastisk utbildning i hållbar utveckling och detta genom att bara ha roligt!
Naturskolan i Falun är en verksamhet som har och kommer att ha mitt fulla stöd. Väl investerade pengar som i allra högsta grad bidrar till Faluns välfärd

Se upp för politiska populister!

Utvecklingen av Falu kommuns kostnader har under 2011 varit cirka 4,6% och befaras utvecklas i samma riktning 2012. Sammantaget cirka 8% över två år. Detta innebär att kommunens totala kostnader under dessa år ökat med cirka 120 miljoner kronor.

I skolnämnden har dessutom majoriteten, med Daniel Riazat (v) i spetsen, genom sin beslutsångest förorsakat ett underskott för gymnasiet som under två års tid riskerar hela Falu Kommuns budgeterade resultat.

Ett enat Kommunfullmäktige har under åren 2011-2014 gjort en riktad satsning till förskolan i Falun med motsvarande 38 miljoner kronor. Enligt majoritetens (s,v, mp) egna dokument så kommer trots detta antalet barn/årsarbetare att vara lika stor år 2013 som de var år 2010 (Skolverkets siffror = 6,1 barn/årsarbetare, kommunal regi).

Kommunfullmäktige har under åren 2011-2014 gjort en riktad satsning till grundskolan i Falun med motsvarande 20,5 miljoner kronor. Enligt majoritetens egna dokument så kommer ändå vuxentätheten inom grundskolan att vara lägre år 2013 jämfört med 2010.

Jag konstaterar enkelt uttryckt att Faluns rödgröna majoritet (s, v och mp) under två års tid matat in cirka 160 miljoner kronor i Kommunens svarta hål. Det är lika mycket pengar som behövs för att betala årliga driftskostnader för fem Skid-VM.

RSS 2.0