Är politikerföraktet befogat?

Svaret är JA om du även anser att alla ungdomar, pensionärer, handikappade och utlänningar kan dras över samma kam där dom tex. är samhällsmedborgare som alltid "tär på samhället och nyttjar välfärden". Svaret är NEJ om du anser att alla människor har ett eget värde där var och en bär ansvar för sina beslut och att du som väljare bär ansvar för de politiker som väljs in i kommun, landsting och riksdag. För trots allt är det någon som valt in alla "puckade politiker". En politiker kan inte agera utan ditt stöd. Bakom varje politiker döljer sig en vanlig medborgare. Någons mamma, pappa, dotter eller farfar. Privat kanske han eller hon arbetar som undersköterska och spelar fotboll på fritiden. Alla politiker har det gemensamt att man är intresserad av förbättringsarbete. Vad som anses bättre och hur det kan genomföras skiljer sig däremot ibland åt. Den otacksammaste uppgiften man kan ha som politiker är att genomföra neddragningar och prioritera bort något. Det är alltid någon som blir besviken hur man än gör.

När jag som förtroendevald väl har valts in i tex. Falu Kommun förutsätter det att jag får rätt beslutsunderlag från kommunens tjänstemän för att kunna fatta "bra beslut". Varje politiker har mandat att använda sin egen röst utifrån de underlag som tjänstemännen delger en. Det innebär att underlagen ska vara sanningsenliga, opartiska och uppdaterade för att vi ska kunna fatta "vettiga beslut". Ingen politiker ska behöva vara expert på allt. Det underlag vi behöver skall tjänstemännen arbeta fram åt oss.
För politikern finns det framförallt tre senarium som kan hota demokratin och möjligheten för politikern att fatta "bra beslut":
# Att politikern inte är tillräckligt påläst. Alltså att politikern inte läst de underlag tjänstemännen tagit fram.
# Att tjänstemännen inte tar fram de underlag som är relevanta. "Man mörkar"!
# Att tjänstemännen förskönar de delar dom vill att vi politiker ska se och fördunklar det andra.

För tjänstemännen ("experterna") finns det framförall tre senarium som kan göra beslutsunderlagen/konsekvensbeskrivningar mer eller mindre betydelselösa:
# att vi politiker inte tar del av tjänstemännnens underlag (inte intresserade)
# att vi politiker "inte tror på" tjänstemännens synpunkter.
# att tjänstemännen inte ens belyser  sina förslag eller synpunkter utan beslutar helt själva "Man mörkar".

Vem är beredd att fatta ett beslut  och ta ansvar för ofullständiga beslutsunderlag som omfattar miljonbelopp och som dessutom bara gagnar ett fåtal? Inte jag i alla  fall?

Falupartiet - ett hot mot gammal svågerpolitik?

Några dagar före jul ringde en av mina kära Falupartister upp mig. Han liksom flera av mina partikamrater var heligt förbannade över att någon sprider falska rykten och försöker söndra vårt parti. Någon hade skickat ett anonymt mail till en av Faluns lokaltidningar. Budskapet var att jag styr med järnhand, Styr och ställer så till den milda grad att fem av Falupartiets ledande politiker var på väg att överge Falupartiet. Han som ringde mig var enligt mailet en av de fem. Tidningen kunde snabbt konstatera att allt var bara elakt förtal. Självklart spekulerade alla vem den anonyme mailaren var och vad som var syftet. Min fulla övertygelse är att den här anonyme personen (moget!) troligtvis är en politiker eller  tjänsteman i Falu kommun. Visserligen kanske jag ifrågasätter kommunens olika beslut, vilket retar ett antal personer. Däremot sker det alltid med fullt stöd av mina Falupartister. Anonyma insändare, mail och sura kommentarer gör att jag blir ännu mera stärkt över att Falupartiet är på rätt väg. Varför vågar inte "Någon" (eller "Inga") konfrontera oss offentligt eller skriva under med sitt namn? För Faluns "Medborgare", "Skattebetalare", "Anonym" och "Fritidsledare" ringer mig privat och tackar för Falupartiets ställningstagande.

Det som troligtvis är anledningen till det här anonyma mailet är mitt och Falupartiets strid för skolan. Vi accepterar inte ytterligare neddragningar! Det är en strid vi fört och och faktiskt vunnit via förstärkt ekonomi till skolan under 2010. Lägg därtill vår strid för Faluns fritidsgårdar, stödet till föreningslivet, ifrågasättandet av Visitor Center, Kopparstadens huvudkontor och  Dala flyget så hittar du nog svaret på varför.

Så till dig som kommer att lägga din röst på Falupartiet (eller inte) 2010. Falupartiet kommer att fortsätta strida för barnen, ungdomarna och "den lilla Falubon". Jag har forsatt mitt betydelsefulla Faluparti bakom mig. Och om Faluns medborgare vill kommer vi att ha ännu mer att säga till om nästa mandatperiod.
"Du eller det" kommer inte att skrämma mig eller Falupartiet till tystnad! Glöm det eller lägg det till julklappslistan inför nästa mandatperiod. Den politiker som anser att falupartiet har fel fördedelningspolitik får deklarera sitt ställningstagande i sitt eget partiprogram - Om han eller hon törs vill säga!

Gott Nytt År!
önskar jag och Falupartiet!


Skateparken, ett politiskt fiasko!

Jag har blivit kontaktad av av några personer som ska göra en dokumentärfilm kring skateparken i Falun.  Framförallt fokus på varför det tagit så många år (sju år) att verkställa beslutet.
Min personliga åsikt är att skateparken är ett lysande exempel på bristande jämlikhet och jämställdhet i samhället. Landets beslutsfattare slår sig allt för ofta på bröstet för att vi nästan är lika många kvinnor som män till numerären. Men när det kommer till möjligheten att utöva makten skiljer sig förutsättningarna åt.  Jämlikhet innebär att man har samma förutsättningar oavsett om man är gammal, ung, kort, lång, invandrare, handikappad, homosexuell osv. Jämställdhet handlar om att kvinnor och mäns ska ha samma rättighter och tex få lika mycket plats i samhället. Kvinnliga politiker driver ofta "mjuka frågor" som barnomsorg och äldreomsorg. Manliga politiker driver ofta "hårda frågor" som byggnader och gator.

1. I ett första steg handlar det om (faktisk) REPRESENTATION. Att den som sitter i en beslutande församling har något att säga till om och att de företräder alla Faluns intressenter. Att styrelser och nämnder verkligen representerar unga, gamla, invandrare, handikappade osv. För finns det inget intresse för en fråga, så är det heller ingen som lyfter den. (titta gärna på mitt inlägg- "Huka er gubbar, för nu laddar vi om).

1. Jag har tagit del av artiklar sedan 1978 som handlar om Falu ungdomars önskan att få en skateboardhall. Ungdomarna uppvaktade redan då "tunga manliga politiker "med namnlistor. Det har gått 31 år sedan dess. Hösten 2002 lyfte jag och Falupartiet, med hjälp av ytterligare några borgerliga representanter, inrättandet av en Skateboard hall i samband med vårt budgetförslag. 

2. När det väl finns representation och intresse så gäller det att få upp frågorna på DAGORDNINGEN.

2. Under pågående möte lyckades vi få med oss ett helt enigt kommunfullmäktige (61 politiker) att anslå pengar till en skateboardhall på regementet. Ungdomarna blev glada och politikerna hade gott samvete.

3. I ett tredje steg handlar det om TOLKNINGSFÖRETRÄDE. När beslutet väl är fattat kommer en process där man förbehåller sig rätten att använda pengarna till det faktiska beslutet eller något liknande behjärtansvärt ärende (många gånger utan att fråga beslutsfattarna).

3. Cirka 1 år efter beslutet befann sig Kommunstyrelsens politiker uppe på ett företagbesök på regementet. I samband med det var vi flera som tyckte det skulle vara kul att se skateboardhallen från insidan. Lagom långa i ansiktet blev vi när vi förstod att politiker och tjänstemän i den dåvarande Fritidsnämnden hade använt pengarna i besparinggsyfte. Man försvarade sig med att ungdomarna inte längre var intresserad av skateboardhallen då de inte ville bilda en förening. Pengarna hade använts till annat!

Och så började processen om igen......................

1. Efter ytterligare något år bjöd skatekillarna in till ett möte på Arenan. Ett fåtal av dem hade varit med om det "gamla" beslutet, men de flesta killarna var helt nya. Återigen stod möjligehet att få åka skateboard högt på deras dagordning, men den här gången genom en skatepark. Av alla Faluns beslutsfattare var det endast jag och en vänsterpartist som kom till mötet. Vi berättade om det "gamla" beslutet och uppmanande killarna att ställa krav på Faluns politiker att infria sitt löfte. Skatearna drog igång ett gediget arbete med namnlistor, ritningar och sponsorer.

2. Så äntligen var det dax för ett nytt politiskt beslut i Kommunfullmäktige. Majoriteten hade investeringen på 4 miljoner kronor med i sitt budgetförslag juni 2008 (tror jag de var). Ett enigt Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget. Återigen var ungdomarna glada och politikerna hade gott samvete.

3. Sedan dess har tolkningsföreträdet hamnat hos Trafik och Fritidsnämnden/förvaltningen. Planerna från ungdomarna var att förlägga parken vid Västra skolan, en plats dit skatearna hänvisas redan idag. Västra skolan ligger vid en av Faluns infarter och skulle bli ett häftigt och "pulserande" mottagande när man komer till Falun. Speciellt smakfullt kan det bli med ungdomarnas egen ritning av skateparken i form av "Lilla Stöten". Men se det ansåg inte beslutfattarna i Trafik och Fritid. Man ville istället förlägga skateparken på alla tänkbara "bakgårdar" och skyllde på länsantikvarien som plötsligt hade fått ett väldigt stort intresse för slaggen under den asfalterade ytan. (Utanför manus kan jag oxå berätta att några "välvuxna personer" informellt ville bygga hotell på den nämnda platsen).

De bestämda planerna just nu är att en skatepark ska förläggas till Västra skolan. Det finns 4 miljoner kronor avsatta till investeringen och jag vet att ungdomarna har lyckats få ihop lite sponsorsmedel.
Personligen är jag väldigt positiv till att Faluns politiker och tjänstemän (Kommunstyrelsen, Kommunstyrelseförvaltningen och Skolnämnden) ska få en utbildning i "På lika villkor".


Tack Falupartiet för de 48 miljonerna till skolan!

I Falu-kuriren (0912059 kan man ta del av en artikel med rubriken "Gehlin kritisk till stängning av fritidsgård". (Klicka här för att ta del av artikeln.) Artikeln handlar framförallt om Britsarvets fritidsgård och Rinkebyskolan. Under samma artikel kan man ta del av läsarnas kommentarer:
"Krokodiltårar // Maria Gehlin beklagar sig jämt och ständigt att pengarna räcker inte till för skolan. När ska skolnämnden ta sin uppgift på allvar och anpassa versamheten till den starkt minskade antal elever? // Falu skattebetalare." 
Den här kommentaren är troligtvis skriven av en bitter folkpartist eller moderat. För vem väljer annars att kommentera skolan under en artikel som handlar om en av Faluns fritidsgårdar.

Det som den här "skattebetalaren" inte tänkte på när den skrev kommentaren, var att den ger mig och Falupartiet gratis reklam. Någon "utifrån" bekräftar den kamp som jag och Falupartiet fört för skolan, bakom lykta dörrar, i flera års tid nu. Än så långe har jag inte behövt använda mig av tårar.
Som "utomstående medborgare" (inte aktiva politiker) har man uppfattat alla förändringar inom skolans värld som regelrätta nedskärningar. Skolnämnden har under den senaste två åren arbetat med neddragningar motsvarande cirka 85 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 8 % av vår totala budget. Elevminskningen under samma period har varit cirka 3,5 %. Slut kontentan blir att skolnämnden har anpassat verksamheten med minksat antal elever med råge. 
Inför år 2010 ville man ta av skolan ytterligare 55 miljoner i ekonomiska ramar. Tack vare min kamp och ett stort stöd från mina partikamrater slapp skolnämnden 46 miljoner av de 55. Ni läser helt rätt - 46 000 000 kronor! 
Jag är väldigt glad för 2010 års budget.
Skolnämnden fick alltså 46 miljoner som vi annars hade fått lov att ytterligare dra ner inom skolförvaltningen. En satsning på 1 miljon gjordes på Naturskolan, vilket garanterar att dagens verksamheten blir permanent och till och med kan utvceklas. För mig innebär den satsningen ett kliv för mänskligheten. Budgeten innehåller också ekonomiska medel som innebär att Falu kommun kommer att teckna en olycksfallsförsäkring för Faluns alla barn. Fritidsgårdarna i Svärdsjö, Enviken och Gruvriset fick ett tillskott på 1,2 mlijoner kronor för att täcka verksamheternas hyreskostnader.
Det finns också delar som inte gjorde mig lika glad.
För att klara världens lågkonjunktur bestämde Kommunfullmäktige i början av sommaren att alla förvaltningar ska backa till 2008 år kostnadsnivå. Det innebär bland annat att kommunens förvaltningar inte får ersättning för löneutvecklingen mm. under en tvåårsperiod. Det ekonomiska bortfallet motsvarar tvåsiffriga miljonbelopp. Flera nämnder har valt att lösa det genom att höja hyror och taxor. Det blir alltså någon annan som får betala. Räkningar skickas runt inom koncernen som ett Svarte Petter spel. Medborgarna/Företagen ser det i form av ökade kostnader. För kommunens föreningar har det enligt mitt förmenade gått så långt att föreningsaktiva vuxna snart får betala för att ta hand om våra barn och unga. Föreningstödet har inte höjts på 10 år. Reelt troligtvis inte ens på 20 år.
Kommunfastigheter "hotar" med minskat underhåll (fastän vi inte sett så mycket av den varan tidigre heller). Kultur och Ungdomsnämnden "smygstänger" Britsarvets fritidsgård utan vare sig beslutsunderlag, konsekvensbeskrivning eller barncheklista. Dala-flyget fick ett fortsatt ekonomiskt stöd på 2,3 miljoner kronor per år. Pengar Faluaprtiet hellre viile omfördela till vatten och avlopp i Gårdvik, feriearbeten och utökat föreningsstöd
Det finns pengar i Falu Kommun (gå in och titta efter dokumentet på Falupartiets hemsida) det handlar om politiska prioriteringar. Jag har bestämt mig för att önska mig flera bromsklossar i julklapp!


Bevara alla Faluns fritidsgårdar! NU!

Sedan ett år tillbaka har jag blivit kontaktad av barn, föräldrar och personal kring frågan om Falun tänker stänga sina fritidsgårdar. Ryktet säger att Falu Kommun kommer att stänga 6 av 9 fritidsgårdar. Kvar blir endast en cental fritidsgård, en i söder och en i norr. Trots att fritidsgårdarnas personal inte går under mitt politiska styre väljer man att kontakta mig personligen både i tjänsten och privat. Anledningen är att man känner stor frustration över att arbetsgivaren (Kultur och Ungdomsförvaltningen i Falu Kommun) inte svara på personalens frågor och det faktum att det finns ett rykte som ingen dementerar. "Rotare" som jag är kan jag bekräfta att oron kring fritidsgårdarnas framtida existens är befogad. Sex av nio fritidsgårdar i Falun är nedläggningshotade! Irritationen från förvaltningen när jag "lägger mig i" är solklar. Svaret är konstant - "Det finns inga förslag  - Ännu!". Ändå har jag tagit del av både arbetsmaterial och mail som bekräftar ungdomarnas, föräldrarnas och personalens oro. Noteras bör att ett tjänstemannaförslag inte kan tas upp utan att en politiker ställer sig bakom det. Politkerna fattar beslut. Tjänstemännen tar fram beslutsunderlag och verkställer det politikerna beslutat. Vem kan och vågar ta fighten med mig?
Jag anser att varje fritidsgård i Falun har ett existens berättigande. Visst råder en lågkonjunktur i världen som vi måste ta hänsyn till, men det är politikerna som prioriterar. Genom att samlokalisera alla fritidsgårdar i tomma skollokaler kan vi lokaleffektivisera, vilket innebär att Falu Kommun kan gå ur "andras lokaler" för över 1 miljon kronor. Genom att samlokaliser oss (skola, fritidsgård, skolfritids fritidshem, 10-12 års verkamhet och bibliotek) kan vi skapa kombinationstjänster mellan förvaltningarna. Framförallt skapar denna samverkan samma fördelar som Rinkeby tagit del av i flera år. Rinkeby kommun valde att samordna bibliotek, fritidsgård, socialtjänst, föreningsliv och skola - i samma lokaler. På det sättet skapades en utveckling som är nationellt ledande.  "Rinkebyskolan har öppet 365 dagar per år." Klarar inte Falun att genomföra detsamma?
Föräldrarna i Hosjö startade en namninsamling som generade  1500 namn underskrifter, vilket troligtvis räddade Näs fritidsgård. Men innan sommaren måste tjänstemännen presentera en permanent samverkan för att verksamheten inte ska försvinna.
Fritidsgården på Gruvriset, Svärdsjö och Enviken har fått extra pengar till sin hyra (totalt 1,2 miljoner kronor) inför 2010 års budget, så skam den politiker som vågar lägga ner någon av desa enheter.
Slätta drivs genoim intraprenad och samverkar väldigt intimt med Slätta-hallen/badet.
Britsarvets fritidsgårds bevarande har lyfts av en pappa genom ett medborgarförslag i Komunfullmäktige.
Bjursås vill ha en fritidsgård, lyft av en mamma genom ett medborgarförslag i Kommunfullmäktige.
Norslund, Grycksbo, Sundborn och Kvarnberget måste vakna! Det finns hopp för er, men frågan kan inte drivas av personal. En fritidsgård är till för Faluns ungdomar som kan stöttas av sina föräldrar. Om man som personal vill agera skall det gå via facklig samverkan.
Ändamålet med fritidsgårdarna är för mig ett förebyggande arbete för Faluns barn. Fundera på vem vi (kommunen) är till för?
Otroligt enkelt -förebyggande billig verksamhet ger långsiktig samma effektiva kommunala ekonomi. Fritidsgårdarna ska vara kvar! Jättepunkt!!!!!!!!!!

RSS 2.0