Falupartiet och Skid-VM

Det kom ett mail:
Jag röstade på Falupartiet 2010, men nu är den avgörande frågan hur ni har hanterat VM på skidor 2015 i olika beslut och motioner.
Det går inte att få något svar genom att läsa på er hemsida
 
Jag skrev ett svar:
Tack för ditt stöd vid tidigare val. Hoppas det fortsätter!
Dom första gångerna frågan om Skid-VM togs upp så röstade Falupartiet nej till förslaget. Detta då vi ansåg att framförallt kostnadskalkylen var mycket bristfällig. I det första förslagen nämndes invetseringssummor på totalt 70-80 mkr. Notan är idag uppe på över 300 mkr och vi har ännu inte sett slutresultatet.
Kommunens revision har gett Falupartiet kredit för vårt ställningstagande och det faktum att vi som enda parti vågade ifrågasätta kalkylen med dom små hoppbackarna
Däremot så anser vi att nu när Falu kommun redan har plöjt ner så mycket pengar på Skid-VM så måste anläggningen användas maximalt. Allt annat är kapitalförstörning.

Öppet brev till Jonny Gahnshag (s) kring arbetstidsförkortning.

Allt färre ska försörja allt fler. Som ledande politiker förväntas man ha kunskap om att Sveriges offentliga sektor står inför ett skriande behov av vård-, omsorg- och skolpersonal. Dagens politiker måste föra en politik som ökar attraktionen att arbeta inom bristyrken samtidigt som man säkerställer samhällets välfärd.

 

På Kommunfullmäktige den 12 juni så lade socialdemokraterna ett förslag där ett försök kommer att genomföras på en av Falu Kommuns äldreboenden med minskad arbetstid för varje personal  med 1,25 timme per dag och bibehållen lön. Socialdemokraternas förslag var en desperat åtgärd för att köpa Vänsterpartiets välvilja vid budgetomröstningen. Några konsekvenser eller kostnader har inte presenterats.

 

Falu Kommun omsätter årligen 3 miljarder kronor. En arbetstidsförkortning med 1,25 timme/anställd och bibehållen lön för omvårdnadsförvaltningens personal skulle kosta 39 miljoner kronor per år. Omvårdnadsförvaltningen utgör 20% av Falu Kommuns verksamhet. Om kommunens 5000 anställda ska få del av samma förmån så kommer alltså beslutet att kosta 200 miljoner kronor. Samtidigt måste det nyrekryteras upp emot 800 personer för att kunna bedriva befintlig verksamhet i Falu kommun.

 

Socialdemokraterna hoppas på att kunna finansiera förslaget genom minskade sjukskrivningskostnader. År 2013 var Falu Kommuns totala sjuklönekostnader 30 miljoner kronor.

 

Frågor till Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S) att besvara före valet den 14 september 2014:

 

  • Har socialdemokraterna för avsikt att genomföra 6 timmars arbetsdag för Falu Kommuns samtliga 5000 anställda? Om inte vilka ska avstå?
  • Har Socialdemokraterna för avsikt att genomföra en arbetstidsförkortning med 1,25 timme/dag och bibehållen lön för Falu Kommuns samtliga 50000 anställda? Om inte vilka ska avstå?

  • Hur mycket har socialdemokraterna räknat med att  de olika reformerna kommer att kosta Faluborna?

  • Hur ska det finansieras? Omfördelning av befintliga medel och/eller skattehöjning?

  • Hur ska socialdemokraterna klara av att nyrekrytera 800 personer?

 

http://www.dt.se/opinion/debatt/battre-med-hojda-loner-an-kortare-arbetsdagar


Svar till vägföreningarna i Borgärdet och Svärdsjö från Falupartiet.

Det kom ett brev med frågor om rättvisan i att fastighetägarna i landsbyggdsorterna betalar både vägavgift och full kommunalskatt medan man i i Falu tätort bara betalar kommunalskatt.
En fråga till Falupartiet var om vi ansåg att nuvarande system fungerar bra och är rättvis?
Den andra frågan var om Falupartiet skulle rösta för ett förslag som eliminerar olikheterna i kostnad mellan staden och i de stadsliknande byarna?
 
Falupartiets svar:
Här kommer äntligen Falupartiets svar. Falupartiet har svårt att ge ett entydigt Ja/Nej/Vet ej svar på era frågor. Vi väljer därför att svara i löpande text.
Kostnadsansvaret för gator och vägar avgörs av detaljplanen. Antingen är det kommunalt huvudmannaskap, som är huvudregeln inom stadsområden, eller så är det enskilt huvudmannaskap med ansvaret för fastighetsägarna inom landsbyggds- och fritidshusområden. Vilken plantyp som ska gälla bestäms av plan- och bygglagen. Det är alltså riksdagen som beslutar om detta är ett rättvist system eller ej, inte Falu kommun. Systemet kan nog behöva en översyn, men, som sagt, det initiativet tillkommer stadsmakterna. Det är helt okej för kommuner att lämna bidrag till enskilda vägar, vilket också Falu kommun gör.
Att helt utjämna skillnaden mellan stad och land där Falu Kommun generellt har ett ansvar för alla vägar inom kommunen är Falupartiet tveksamma till om det i dagsläget är möjligt. Detta utifrån både ekonomi och lagstiftning. Ett kommunfullmäktige beslut i denna fråga är tydligen föremål för en översyn. Falupartiets rekommendation är att vägföreningarna i Borgärdet och Sundborn tittar på hur vägavgifterna kan förändras/påverkas utifrån PBL (Plan och bygglagen).
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0