Är det konstigt att det finns krig i världen?

Känner mig glad för alla de 16 000 människor som demonstrerade söndagen den 22/12-2013 i Kärrtorp mot nazism, rasism och främlingfientlighet. Tusentals människor deltog oavsett politisk tillhörighet. Enligt rapporter var det en mycket behaglig och lugn manifestation som verkligen markerade att : "Anfaller ni hundra - ja då kommer vi tusental åter".
 
Samtidigt arrangerades demonstrationer på flera håll i landet som ett stöd för händelsen i Kärrtorp. Så även i Falun. Men upplevelsen och budskapet blev inte lika positivt. Tyvärr uppfattdes demonstrationen  i Falun istället som kontraproduktiv av flera deltagare. För i ena ringhörnan stod främligsfientliga rörelser. I den andra ringhörnan stod Ung Vänster. Alla andra förväntades vara betraktare och deras enda uppgift var att döma om någon sparkade eller slogs under bältet.
 
Kanske är många av dessa händelser en ren och skär mognadsfråga. För som en "mogen" god vän och tillika vänsterpartist sa till mig: "Att arbeta antirasistiskt är politik, men får aldrig bli partpolitik. För den dagen riskerar arbetet att förlora sitt syfte och vi kommer aldig att nå målet. Dvs.ett samhälle där alla människor är lika mycket värda och fritt från främlingsfientlighet!
 
http://www.dt.se/opinion/kronikor/1.6633750-antirasismen-maste-tillatas-att-vara-bred
 
http://dalademokraten.se/2013/12/23/i-en-jamlik-varld-finns-ingen-rasism/
 
http://www.dt.se/nyheter/inrikes/1.6633235-tiotusentals-samlas-i-kampen-mot-rasism
 
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6633540-fick-inte-tala-pa-manifestation
 
http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.6638679-star-upp-mot-hatet-alla-kan-gora-nagot-

Falupartiet antar ny profl!

Under hela hösten har ett gediget värdegrundsarbete genomförts inom Falupartiet. Partiets livliga diskussioner och engagerade medlemmar har till slut enats om att Falupartiet ska verka för ett mänskligare Falun! Ett mänskligare Falun inkluderar för oss alla Falubor oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, mm. Falupartiet är beredd att ta ansvar för Falubornas välfärd.

 

För att kunna medvetandegöra vår värdegrund för Faluborna så har vi valt att arbeta fram en handlingsplan. En del av planen är att Falupartiet nu antagit en helt ny logotyp där Kårebocken finns symboliserad. Kårebocken är för oss en stark symbol för Falun som står stolt och fast förankrad i Faluns slagg.

 

Falupartiet är ett lokalparti som verkat i Falu Kommun under 20 år.  Under sommaren har ett tiotal nya och yngre medlemmar anslutit sig till Falupartiet.  Flertalet kommer dessutom att engagera sig aktivt i Faluns politiska liv. När valrörelsen väl drar igång kommer ni att få tillfälle att möta Falupartiets nya och gamla medllemmar vid ett flertal tillfällen.

 

Fredag den 6 december hade Falupartiet presskonferens för att presentera vår nya logotyp och värdegrund. För att ytterligare markera  Falupartiets starka förankring i Falun så bjöd vi på Vikabröd och Falukorv. I länkarna hittar ni lokalpressens resultat. Och det ska vara 15% av Falueleverna når inte målen i grundskolan (inte 50%). Något Falupartiet tycker är illa nog.  

 

Som gruppledare för Falupartiet känner jag mig stolt över detta glada gäng där alla vill göra något bra för Faluns medborgare. Falupartiet har landat! 

 

http://dalademokraten.se/2013/12/07/kare-pa-nya-logotypen/

 

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6575753-manskligt-med-bock

 

http://www.dt.se/opinion/ledare/1.6654004-har-ar-dalapolitikernas-loften-infor-det-nya-aret

 

 

 


RSS 2.0