Kul med så många besökare på min blogg :-D


Fortsatt underskott inom skolan, men det är lätt att kritisera

Skolnämnden i Falun upplöstes under senvintern 2013. Orsaken som angavs var den skenande ekonomin och indirekt avsaknad av handlingskraft för att komma till rätta med skolans ekonomiska situationen. I samband med nedläggningen av Skolnämnden inrättades ett nytt "handlingskraftigt (????) Kommunstyrelse (KS) utskott". Barn och Utbildningsutskottet. Deras främsta uppgift var att hantera den skenande ekonomin.

Tillsättande av ledamöterna till det nya Barn och utbildningsutskottet skedde parallellt med nedläggningen av Skolnämnden. Tillsättandet skapade en politisk turbulens. Där fick ett antal partier  - Falupartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet  och Kristdemokraterna inte full insyn i och med att dessa inte fick någon representation. Utskottet består av nu av fem ordinarie ledamöter från S, MP, M och C och fem ersättare från S, MP, M och en opolitisk

Det nya KS Barn och utbildningsutskottet fick vid sitt möte i september en  redovisning av  halvårsprognosen för verksamheterna, förskola, grundskola och gymnasieskolan. Enligt förvaltningens prognos beräknas verksamheten gå med ett underskott om 27,7 mkr 2013.

Under föregående mandatperiod med borgerlig majoritet togs obekväma beslut om besparingar på över 100 mkr inom skolan. Vid den tiden fanns en stark skolnämndsmajoritet som pratade sig samman inför dessa tråkiga men nödvändiga beslut. Det fanns politiker som vågade stå upp för besluten och vara tydlig mot Faluborna till varför besluten var nödvändiga att genomföras.

För att politiskt styra en kommun innebär ibland att man tvingas ta jobbiga och obekväma beslut. Sedan det nya Barn och Utbildningsutskottet tillsattes har inte ett enda skarpt förslag för att komma till rätta med Faluns ekonomiska situation funnits på dagordningen. Det är lätt att kritisera när man själv inte är delaktig i besluts fattandet och får ta ansvar.

När massmedia nu lyfter upp småskolornas framtid så upprepar Viktor Zackrisson (s) (Barn och Utbildningsutskottets ordförande) i lokal press mantrat: "Vi har bara diskuterat det än, vi har bara diskuterat det än, vi har bara diskuterat det än.......". Ändå är min minnesbild att skolnedläggningar har diskuterats  i flera månader nu. Även under vänsterns tid.....

Sen fortsätter Jonny Gahnshag (s) att göra inlägg på facebook: - "En intressant nyhet. Rödgröna får förklara, men det är Moderaterna i Kommunstyrlesen som lagt förslaget att småskolornas framtid ska prövas". Men hallå Jonny! Vem sitter i majoritet och styr Falun? Den här frågan lyftes faktiskt av skolförvaltningen redan vintern 2013.

Åh jag mitt stolpskott som trodde att det var sossarna som höll i takt-pinnen i Falu Kommun. Nä just ja! Glömde! Det är ju tjänstemännen som styr Falu Kommun :-), :-), :-D, :-D


Falupartiet nominerar P-Floyd till 2013 års Kulturpris i Falu Kommun

P-Floyd är ett coverband som spelar låtar av Pink Floyd.

Musikbandet Pink Floyd var aktiva under åren 1965-1996. Bandet bildades i Cambridge, England och deras musik var betydande inom den psykedeliska och den progressiva rocken. Bandet hade stora framgångar och har sålt 200 miljoner album världen över.

Många hävdar att P-Floyd gör det bättre än originalet. Bandet bildades 1993 och de flesta av dom bor och verkar i Falun. Medlemmarna i bandet utgör mycket goda ambassadörer för Falu Kommun. Några av medlemmarna är genom sina yrken goda förebilder för Falun/Borlänges barn och unga, tex som musiklärare i den kommunala grundskolan.

Deras konserter bjuder på en fantastisk ljud och ljus föreställning. Bandets framgångar har lett till spelningar både nationellt och internationellt. Sedan sommaren 1998 har tusentals människor lockats till en lada i Falun för att ta del av deras föreställningar. P-Floyd har även gjort succe i en av världens mäktigaste och vackraste utomhusscener, Dalhalla

Genom sina kulturella inslag bidrar P-Floyd till Falu Kommuns hållbarhetsarbete. Dels som ett positivt inslag för Falubornas välbefinnande och därmed kommunens Folkhälsoprogram. Dels som en inslag i Faluns turistnäring och därmed kommunens Tillväxtprogram.

Falupartiet föreslår därför att Falubördiga P-Floyd erhåller Falu Kommuns Kulturpris år 2013

http://dalademokraten.se/2013/10/24/p-floyd-pa-stor-turne/.

 

 


De äldres situation ligger Falupartiet varmt om hjärtat. Vi tar vårt ansvar!

Vid senaste Omvårdnandsnämndens möte beslutades att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta utreda möjligheten att se över bemanningen i de bilar som besöker våra äldre i vissa delar av kommunen vilka har tillsyn nattetid. Förslaget kom upp då det beräknade underskottet för 2013 beräknas uppgå till 15 miljoner kronor. Nämnden och förvaltningen har krav/förväntningar på sig att besluta om åtgärder för att få en budget i balans.

 Det finns fakta som ej framkommit vare sig i insändare eller via information i pressen efter beslutet.

  •  En risk och sårbarhetsanalys har genomförts och en åtgärdsplan har upprättats för att hantera de risker som framkommit (presenteras för nämnden) 
  • De äldre som får tillsyn nattetid och berörs, har bedömts av förvaltningen att inte ha behov av två personal som besöker dem för att få den hjälp de är i behov av.
  •  Andra kommuner har tidigare genomfört samma åtgärder. Om stora negativa konsekvenser framkommer, ska ett nytt beslut tas i nämnden.

Falupartiet valde att ställa sig bakom förslaget utifrån nuvarande ekonomiska situation med 15 mkr minus för Omvårdnadsnämnden. Detta utifrån de förutsättningar och resurser som nuvarande majoritet (S,V och MP) beslutat om. Varför kan man fråga sig?  Falupartiet har valt att ta ansvar för den ekonomiska situationen inom Omvårdnandsnämnden. Vi kommer att inför varje förslag till beslut av icke önskvärda åtgärder/neddragningar se till att de i minsta möjligaste mån påverkar kvaliteten  och omsorgen för våra äldre Falubor.  

Falupartiet har tidigare och kommer även fortsättningsvis att arbeta för att kärnverksamheten som tex. äldreomsorg och skola ges bra ekonomiska förutsättningar. Som tidgare kommer vi att vara kritiska till suboptimering inom kommunen, höga interna kostnader och satsningar av karaktären "ungdomhoppbackar".


Gå för företagsamheten

Igår morse hade jag en otroligt trevlig morgon. Infann mig klockan 07.30 på Kopparhatten, Fick en uppfriskande promenad med Magnus Härdin, VD på Bishops Arms. Gissa om vi var överens!. Efter massor av tips och härlig energi efter Faluån så avnjöt vi en september frukost tillsammans. Vet inte vem som hade mest energi, Magnus eller jag. Var i alla fall ett bra sätt att mötas och tack för en trevlig morgon :-)
 
Det jag tar med mig från promenaden är att Falun uppfattas väldigt tjänstemanna styrt. Var är de ledande politikerna? Upplevelesen från ett förtag som finns i 44 kommuner i landet är att den kommun som det är trögast att etablera sig i är Falu Kommun. Det går inte, det går inte, det går inte........ Och sen möte, på möte, på möte....... Inte så konstigt att Falu Kommu nu är på botten avseende rankingen företagar klimat.
Det jag tror företagarna tar med sig från promenaden är att det är en försvinnande liten del av oss politiker som är heltids arvoderade. De allra flesta av oss har ett heltidsjobb där poltiken blir en bisyssla/fritidsaktivitet. I Falu Kommun är det endast tre politiker som är heltidsarvoderade (Jonny Gahnshag (s), Susanne Norberg (s) och Mikael Rosen (m).
Lycka till med ute-serveringen Magnus Härdin! Fortsätt med företagarfrukost Falu Kommun :-D
 

Min version om sprickan i Falupartiet eller är Falun verkligen jämlikt?

 
I början av sommaren valde fem av Falupartiets cirka 25 aktiva politiker  (20%) att lämna vårt parti. Två av dom satt i styrelsen (totalt 11 ledamöter). En av dom som lämnade partiet var partiets grundare Ulf Elgemyr.
Idag träffade jag en manlig bekant sedan väldigt många år tillbaka. Han berättade att två av "avhopparna" har föredrag kring vad som hände i partiet. Väldigt logiskt gjorde han tillägget att det var deras version. Här kommer min:
 
I juni månad valde fem personer att lämna Falupartiet. Detta pga att dessa fem personer inte kunde acceptera styrelsens beslut (att Falupartiet av flera anledningar inte skulle vara representerade i nya Barn och utbildnings  utskottet). Styrelsen hade då hanterat frågan vid tre tillfällen och ständigt kommit fram till samma slutsats.

Politiska partier skapas utifrån en politisk grundsyn som har som syfte att förbättra situationen för invånarna/medborgarna på nationell och/eller lokal nivå. Falupartiet är ett lokalparti som vill skapa de bästa förutsättningarna för Faluborna. Ett parti kan aldrig utgå ifrån enskidla medlemmar  eller små grupperingars avvikande åsikter/tyckande gentemot partiets gemensamma viljeinriktning. Partier såväl som ideella föreningar och privata företag utser en styrelse som ska driva verksamheten framåt utifrån partiets/föreningens/ företagets bästa.  En styrelsepost är ett förtroende uppdrag. Om man som enskild person eller som mindre grupp har annan uppfattning än styrlesen är det inte acceptabelt att man verkar för eller för ut den offentligt för att konfrontera styrelsens beslut/viljeinriktning.

Med facit i hand så startade den här meningsskiljaktigheten för flera år sedan genom en maktkamp om Falupartiets politiska gruppledarskap. Allt eskalerade i samband med att Faluns politiker skulle välja representanter till det nybildade Barn- och Utbildningsutskottet (fd. skolnämnden). Ledande manliga politiker från M,C och fap hade kommit överens om att utesluta mig, Katarina Gustafsson (gruppledare för KD) och Svante Parsjö-Tegner (gruppledare för Folkpartiet). Jag (fap) och Katarina (KD) var inte aktuella för att vi hade för mycket åsikter (?). Dessutom kritiserar man mig för att jag aldrig ger mig (hur nu det kan vara negativt i en allians). Svante (Fp) var inte aktuell för att han var lärare (?)

Under sommaren har vi i Falupartiet vilat oss i form. Till vår glädje har ett tiotal nya engareade Falubor "trots allt/tack vare brytningen" aviserat att de vill bli politiskt aktiva i Falupartiet.

Falualliansen (M, C, Fap, Kd och Fp) har bestämt sig för att fortsätta samverka. Men om inte jämlikhet och ömsesidig respekt infinner sig som ledord så utplånas vår samverkan. För jag är tillräckligt gammal, garvad, surkart och målmedveten för att vara röstboskap åt något annat parti.

 "Gubballiansen" överlevde ett halvår. Grattis! Tom FI hade längre överlevnad :-D 

 

 


RSS 2.0