Med hälsningar från hela styrelsen i Falupartiet

Falupartiet är helt överens. Vi är inget röstboskap och vi är inga moderater. Här kommer en insändare som hela vår styrelse står bakom: 

  

Sten H Larsson, opolitisk f d Falupartist och f d Moderat, innehavare av 14 kommunala FAP-uppdrag, har gett sig in i en idémässig strid med sitt f d parti. Han försöker nämligen ge sken av att splittringen inom FAP skulle ha en ideologisk grund. Partiet har enligt Sten H blivit rött och avvikit från den rätta borgerliga tron. Larssons argumentation imponerar inte. Denne tycks helt sakna kunskaper om politisk ideologi.

Bakgrunden till splittringen är att Sten H under lång tid har fungerat som en sorts moderat femtekolonnare inom FAP. I olika sammanhang har han framhållit att han egentligen är moderat. FAP skulle enligt hans synsätt i stort sätt helt rätta sig efter M och aldrig ha några självständiga åsikter.  När sen M även skulle bestämma att han skulle representera partiet i skolutskottet var måttet rågat. Ett samarbete på dessa premisser kan aldrig fungera särskilt väl. Att FAP i detta läge ställde krav om rättning i ledet måste rimligen vara helt i sin ordning. Sten och några få vapendragare lämnade därefter partiet och har vägrat att lämna sina uppdrag. De visar därmed sin tydliga ringaktning av demokratin.

Detta är bakgrunden och ingenting annat. FAP har en borgerlig grundsyn. Visst. Detta innebär i stort att partiet är anhängare av marknadsekonomi och avvisar socialism som samhällsidé. Men det innebär inte att partiet är bundet till ett samarbete med de s.k. borgerliga partierna, ”alliansen”. Det innebär inte heller att partiet delar alliansens uppfattningar i alla frågor. Begreppet ”borgerlighet” är något mycket större än de borgerliga partierna och vi förbehåller oss följaktligen rätten att kritisera exempelvis en misslyckad, nyliberal skolpolitik. FAP är ett självständigt, lokalt parti.

Partiet står fritt från rikspolitiska bindningar och eftersträvar pragmatiska lösningar på de ofta svåra kommunala frågorna.

Enligt en redogörelse i söndagens SvD har 44 kommuner i landet blocköverskridande styren, där samtliga allianspartier ingår i olika konstellationer med andra partier. Verkligheten säger alltså att borgerliga partier mycket väl kan samverka över blockgränsen. Men med Sten Larssons logik är dessa partier alltså numera röda, trots att de på riksplanet ingår i en blå regering. Sten H lider uppenbarligen av en total färgblindhet.

FAP:s  inställning är helt klar. Om valet nästa år resulterar i en borgerlig majoritet, är vi beredda att diskutera ett samarbete med allianspartierna. Men detta förutsätter att ingen överlöpare från FAP, som vägrar att lämna sina uppdrag, får företräda något annat samarbetsparti under nästa mandatperiod.  Sten H Larssons puerila hållning innebär väl i så fall att han får dra sig tillbaka som pensionär och njuta sitt otium under Spaniens värmande sol.

 
http://www.dt.se/opinion/insandare/1.6488548-apropa-faps-oeftergivliga-krav
 
http://www.dt.se/opinion/insandare/1.6526514-bittert-tonfall-fran-fap-ordforande
 
 

Basic från Krav-Maria

Enligt Svenska Akademiens Ordlista så betyder Samverkan en sammanslutning av personer som utför något tillsammans för att nå ett gemensamt mål.
 
Inför den här mandatperioden bestämde sig Moderaterna, Centerpartiet, Falupartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet för att samverka. För mig är det därför inte OK att det var endast gruppledarna för Moderaterna och Centerpartiet som diskuterade och planerade hur många platser Kommunstyrelsens nybildade Barn- och Utbildningsutskott skulle ha och vilka politiker som skulle vara representerade. Hela 60% av Faluallinsens gruppledare ställdes alltså plötsligt vid sidan om Faluns demokratiska spelregler. Vart tog Samverkan vägen?
 
Ett halvår senare sitter Moderaterna tillsammans med två av Falupartiets fd. medlemmar (Sten H Larsson och Anders Pettersson) på ett möte och anser att det är helt OK för Falupartiets fd.medlemmar att engagera sig för Moderaterna och samtidigt sitta kvar på Falupartiets tilldelade platser mandatperioden ut. Vart tog Moralen vägen?
 
Falupartiet kräver repsekt! För våra medlemmar är självständiga individer som tillsammans har en mycket bred och gedigen erfarenhet. Falupartiets tillåtande debattklimat utmynnar alltid i ett majoritets beslut. Det beslutet utgör Falupartiets ståndpunkt. Svårare än så är det inte!
 
PS. Tack för alla upplysningar kära visselblåsare.

Vi slipper Gubballiansen ett tag till!

 
Av någon anledning är "dagens perfekta politiker en vit man 55+". Tack och lov så ser inte samhället ut på det sättet. Inte heller våra väljare. Så länge jag är gruppledare för Falupartiet, så kommer vi att ständigt att agera utifrån Falubornas bästa. Etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön, ideologi "röd/blå/lila/grön" spelar ingen roll. Det viktiga för oss är att skapa bra förutsättningar för oss som bor i Falun. Vi är ett lokalparti. För oss är det viktigare att värna kärnverksamheten än att bygga monument. Välkommen till Falupartiet!
 
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6470868-vill-att-politiker-lamnar-sina-uppdrag
 
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6470881--jag-tanker-sitta-kvar-

RSS 2.0