Vänsterpartiet måste lära sig leva i Faluns verklighet.

Det råder stor turbulens i Falun just nu och jag tror många känner sympati för vänsterpartiets ideologi och goda ambitioner. Det som är deras bekymmer är att deras ställningstagande inte är verklighetsförankrat. Dessutom underlättar det om alla beslutsfattare förstår skillnaden på investering och drift när man ansvarar för andras pengar. Om vänsterpartiet skulle få vara tongivande i Faluns politik så skulle Falu Kommun åka på ett riktig "ekonomiskt bakslag" som framförallt drabbar kommunens barn genom ökad låneskuld.   
 
Min syn på majoritetens (s, v och mp) konflikt är att man från början  inte var överens om Faluns målbild och framförallt hade ledande vänsterpartister inte tillräcklig insikt i att även deras budgetförslag skulle innebära obekväma beslut. En massa vallöften skulle ju förverkligas! Ännu tuffare blev det när flera av majoritetens planer visade sig bli mycket dyrare än man tänkt sig från början.
 
De stora missbedömningarna gjordes, som jag ser det, inom följande områden: 
  • När majoriteten (s,v och mp) gick in i ett gemensamt samarbete 2011 så visste man mycket väl att ett Skid-VM skulle genomföras 2015 till en planerad investeringskostnad på cirka 80 mkr. När det nu visat sig att kostnaden blir mer än dubbelt så stor så känner sig vänsterpartiet lurade av s och mp och vill blåsa av alltihopa.

 

  • En medvetenhet fanns även om att Södra Centrum/Resecentrum skulle byggas för en investeringskostnad på max 100 mkr. Det har visat sig att även den kostnaden riskerar att bli dubbelt så hög och vänsterpartiet vill banta förslaget rejält vilket inte s och mp anser är framgångsrik politik. (Blir väl ett plåtskjul då).

 

  • Den här majoriteten (s, v och mp) har gemensamt lagt flera budgetar som innebär planerade neddragningar på gymnasiet. Orsaken är framförallt minskade elevkullar. Daniel Riazat (v) fick förtroendet att leda det omställningsarbetet. Vänsterpartiet ville sedan inte genomföra de här neddragningarna  utan lät oss andra fatta de obekväma besluten. Lägg där till att skolchefen fått direktiv från Kommunfullmäktige (kommunens högsta beslutande organ) "att hålla sig inom tilldelade ramar". Samtidigt får skolchefen direktiv från Skolnämndens ordförande/vänsterpartiet "att i stort sett behålla alla gymnasielokaler och ha en högre läratäthet på gymnasiet än man har råd med". Ytterligare pengar kommer att få betalas ut till friskolorna då de har rätt till samma ersättning som den kommunala gymnasieskolan själv använder. Under två år (2012 och 2013) så kommer gymnasiet i Falun att ha ett underskott (drift) på 50-70 mkr tack vare vänsterpartiets ledning.Det är lika mycket pengar som behövs för att betala driften av 2-3 Skid-VM. Blir det nu tex handikappomsorgen som nu får avstå motsvarande driftsram eller vem har man tänkt sig ska betala gymnasiets underskott? Här känner sig s och mp rejält lurade av vänsterpartiet.

 

  • Vänsterpartiet hade lovat att det skulle byggas en ny Hälsinggårdsskola, trots att det redan finns lämpliga lokaler tvärs över gatan. I november 2012 lade därför vänsterpartiet ett eget förslag som inte harmoniserad med s och mp. Vi vet att en ny skola kostar cirka 250 mkr att bygga. Vänsterpartiet tog i sitt förslag fram investeringsmedel motsvarande 94 mkr (bla från ett halvbantat Skid-VM och Södra Centrum). Vänsterpartiets förslag saknar ändå en finansiering på cirka 155 mkr. Vem ska plocka fram dom pengarna? Ska vi kanske strunta i att bygga ett äldreboende för att klara av att förverkliga vänsterns löfte att bygga en ny Hälsinggårdsskola? Tacka för att s, mp och alla vi andra sätter kaffet i vrångstrupen när vi får del av vänsterns stolligheter. 

 

Hur blir det då för Falun i framtiden? Finns det några alternativ? Som jag ser det finns fyra tänkbara möjligheter:

  • Allt fortsätter som idag med en majoritet (s och mp) som utgörs av en minoritet och kommunens ledning fortsätter dra år olika håll. Daniel Riazat (v) fortsätter som ordföranden i skolan och plockar ut ett arvode på 26 790 kronor i månaden medan vi andra får ta de obekväma besluten. Majoriteten (s och mp) får söka stöd hos oss andra partier i varje sakfråga och hoppas på det bästa. Risken är uppenbar att Falu Kommuns ekonomi kommer att bli haltande med större låneskuld för kommunens barn. Oron fortsätter för Faluns medborgare och kommunens verksamheter kring vem det är som styr och vilka beslut som gäller.

 

  • Det andra scenariot är att vänsterpartiet ställer in sig i leden, kavlar upp ärmarna och fortsätter samverka med s och mp enligt de planer man haft tidigare. För man ska vara medveten om att vänsterpartiet bara har 4 röster/mandat av 61  (=6,5%) i det folkvalda Kommunfullmäktige. Miljöpartiet har 4 röster och Socialdemokraterna 23 röster i enlighet med Falubornas vilja. Om vänsterpartiet ställer in sig i leden igen så riskerar de troligtvis att få en svekdebatt från sina väljare då man frångått sina vallöften. Å andra sidan är det absurt att tro att 6,5% av Falubornas viljeinriktning ska utgöra facit för kommunens samtliga verksamheter. Dessutom med en ekvation som inte får ihop debet och kredit.

 

  • Det tredje alternativet är att s och mp fortsätter att styra själva i minoritet utan vänsterpartiet. Daniel Riazat (v) slutar som skolnämndsordförande. Om Daniel Riazat (v) inte avgår självmant så organiserar man bara om kommunens nämnder. Andra kommuner har redan prövat åtgärden. Kommunfullmäktige (där vänsterpartiet bara har 4 röster) avsätter sedan samtliga politiker för att omgående välja nya personer till de olika posterna. Den nya majoriteten (s och mp) får sedan söka stöd hos oss andra partier i varje sakfråga vilket är samma förhållanden som regeringen har när de styr Sverige.
 
  • Det fjärde senariot är att s och mp bildar en helt ny koalition i helt nya konstellationer. Falun kan då under resterande tid av mandatperioden (2013 och 2014) få chans att utvecklas till en kommun som bygger på reella majoritetsbeslut där förutsättningarna med en stabil ekonomi och hållbar utveckling tryggas för Faluborna även i framtiden.

 

Socialdemokraterna är de som för tillfället innehar taktpinnen och som i huvudsak kan avgöra hur de ska gå för Falun de närmsta åren. De är även de som kommer att ställas till svars om Skid-VM blir en flopp, Falun får högre låneskuld, barngrupperna inom förskolan (barn/årsarbetare) fortfarande är lika stora och vuxentätheten i grundskolan lägre än förra mandatperioden trots alla "satsningar och vallöften". Med det i bakhuvudet så är det kanske inte så konstigt att socialdemokraterna söker stöd av Falualliansen.Som förtroendevald har man ansvar även för kommande generationers välfärd och för mig är alla situationer bättre än det "majoritetsförhållande" som råder i Falun just nu. Vid nästa val får Faluborna ge sitt facit och avgöra hurvida Faluns partier agerat rätt eller fel. Alltså avgöra vilka partier som får förtroendet att styra Falun in i framtiden.

   

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5488018-avga-eller-bli-utfryst,
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5490251-gahnshag-avfardar-hot-om-utfrysning, http://www.dt.se/nyheter/falun/1.5489204-mikael-rosen-m-medger-hemliga-moten, http://www.dalademokraten.se/Falun/Gahnshag-S-i-spetsen-for-aktion-mot-Riazat-V-/  

Vi ses i Etern!

Är du nyfiken på mig som person och mitt liv i vardagen? Bli min vän på facebook. Om ni vill ta del av mina spydiga politiska ställningstaganden är ni välkommen att läsa och kommentera min blogg www.mariagehlin.blogg.se. Vill ni framföra era synpunkter på hur jag eller andra styr Falun (helst andra :-D) så är ni välkommen att kontakta mig på min mail: maria.gehlin@falun.se. Vi ses i Etern!

RSS 2.0