Västra skolans elever blir brickor i ett monopolspel

Diskussionen kring Västra skolans vara eller  inte vara har pågått under flera år . Ibland kan jag fundera på om besluten handlar om elevernas välbefinnande och utbildning eller ren  politisk prestige.
År 2006 beslutade Faluns Kommunfullmäktige (högsta beslutande organ) att Västra skolan skulle läggas ner vårterminen 2010.

Under våren 2007 insåg Faluns politiker att vi inte hade plats för eleverna på Västra skolan i Faluns övriga högstadieskolor. Man  gav därför ett löfte om att 2007 års sjuor skulle få gå på Västra skolan skoltiden ut (dvs tom våren 2011).  Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Elevantalet på Västra har minskat mer än förväntat som innebär att Västra skolan än mindre behövs som grundskola.

Ekonomiskt perspektiv
Kommunfastigheter (Kommunens egna fastighetskontor) tar ut en hyra för Västra skolan på totalt 5,6 mkr per år.
Av dessa betalar Skolförvaltningen 4 300 mkr för högstadieeleverna oavsett antalet elever som går på skolan samt 1 mkr för KomVux verksamheten (vilket totalt motsvarar 96 % av den  totala hyreskostnaden). NTI (friskolan) betalar övrig hyra motsvarande 300 000 (4 %).

 I jämförelse med övriga grundskoleverksamheten i Falun borde Västra skolans 40 grundskoleelever generera en hyreskostnad på 550 000 kronor/år. Antigen är grundskolehyran för Västra  skolan ovanligt dyr. Eller också är Kommunfastigheter en väldigt slug fastighetsvärd som lyckas ta ut denna gigantiska summa från Faluns grundskoleeelever. Finns det någon annan verksamhet som klarar samma hyresnivå? Knappast!

Västra skolans elever blir förlorare och din inbetalda skatt (som boende i kommunen) används inte optimalt. Kommunfullmäktige gav ett löfte om att Västra skulle  fortsätta som grundskola fram till vårterminen 2011. Nu kommer den att stängas som grundskola våren 2010 samtidigt som Falu kommun (skolförvaltningen) får betala helårshyran undr 2010 på 4 300 000 kronor. Under 2011 kommer Falu kommun (Kommunstyrelsen) att få betala samma summa för tomma skollokaler.


En liten skola med under 60 elever är aldrig bra ur pedagogisk- social-  eller ekonomisk synpunkt. Fråga är ändå hur stor studiemotivation 40 elever har om dom tvångsförflyttas från Västra skolan.
Vem blir vinnaren i detta Monopolspel? Helt säkert är att det blir inte är eleverna, vilket är anledningen till mitt ställningstagande.
Mitt förslag var därför att Falu Kommun borde ha stått kvar vid sitt löfte, att låta dagens åttor gå kvar på Västra skola högstadietiden ut. För Falu kommun sparar inte en krona på stängningen och eleverna är väldigt besvikna på oss politiker. Med all rätt!

RSS 2.0