Det kom en fråga om vårdnadsbidraget.

 Hej!
 
XXXXX heter jag, bor i Falun och är just nu föräldraledig. Att vara hemma med mina två barn är något jag verkligen älskar och tanken på att snart börja jobba igen är inte lockande.
Jag började söka runt och fann att i andra kommuner fanns något som heter
"vårdnadsbidrag" vilket skulle ge möjlighet för föräldrar att vara hemma längre
med sina små. Denna möjlighet fanns inte i falu kommun, tyvärr.
 
Min undran är nu hur ditt parti står i denna fråga? Är det något ni
skulle kunna arbeta för att införa? Vi är många föräldrar tillsammans med mig
som önskar detta och vi ser många fördelar för kommunen om det skulle gå igenom,
såsom förskolekön förkortas, lägre kostnad för kommunen gällande det enskilda
barnet (3000kr/månaden jämfört med X antal tusenlappar en fsk-plats kostar)
m.m. 
Tacksam för svar! Ser fram emot ett intressant valår!
 
Mitt svar:
Hej!
Tack för ditt mail. Ledsen att vårt svar dröjt.
Jag heter Maria Gehlin, är gruppledare för Falupartiet och håller helt med dig i det du skriver. Faktum är att det var exakt den här anledningen som fick mig att ge mig in i politiken från början (19 år sedan). Falupartiet har tom haft motioner kring kommunalt vårdnadsbidrag som  blivit nedröstade. Personligen tror jag inte det är möjligt att införa komunalt vårdnadsbidrag så länge S, V och MP har mest röster i kommunen. Vi får hoppas på en förändring 2015 :-D
En förskoleplats i Falun kostar över 100 000 kronor per barn och år, så visst skulle det bli billigare för kommunen med ett vårdnadsbidrag på 3000 kronor/månad. Men jag anser att summan är för liten för det är väldigt få föräldrar som har möjlighet att "vara hemma med sina barn" med den lilla ersättningen. Ska ett vårdnadsbidrag införas så ska man som familj kunna "kunna leva på det". Ur jämställdhetsaspekt är det dessutom viktigt att vårdnadsbidraget blir pensionsgrundande. Det kommer annars inte finnas en enda pappa som är intresserad. Mammorna riskerar att ekonomiskt förlora på det den dagen man blir pensionär.
Så mitt svar till dig är att vi vill fortsätta arbeta för att införa ett vårdnadsbidrag Ja, men inte en summa 3000 kronor. Kommunens finansieringen och möjligheten till ett pensionsgrundande vårdnadsbidrag måste lösas innan det blir en reform som faktiskt gynnar hela familjen.
 
Mvh Maria Gehlin
 
 
 
 

Det kom en skrivelse från Kommunal till Faluns samtliga partier!

Nu räcker det!

Kommunals medlemmar som arbetar i äldreomsorgen lever i en verklighet som inte ni verkar känna till.

Det är en verklighet som innebär att de har svårt att få ut sina avtalade lediga dagar, många får arbeta mycket längre arbetspass än vad de orkar och vill, de arbetar mer än varannan helg och det förekommer ofrivilliga delade turer med obetalda håltimmar i stor utsträckning.

Dessutom så har antalet visstidsanställda inte minskat sedan heltidsprojektet startade.

Enligt Kommunals senaste rapport så ser vi hur visstidsanställda blir diskriminerade och utnyttjade, när det egentligen finns ett faktiskt behov av fler tillsvidareanställda på heltid.

 Vi har påtalat detta i många års tid. Vi har gjort skrivelser, vi har suttit i arbetsgrupper, i förhandlingar, skrivit avtal, pratat med politiker och kommit med konkreta förslag.

Men vad händer?

Vi har inte märkt någon förbättring inom dessa områden.

Nu räcker det!

Vi vill ha besked om vad ni som tjänstemän och politiker tänker vidta för åtgärder för att lösa dessa problem som finns.

Vi tänker inte vänta mer.

Det krävs handling nu!

 

Falupartiets svar är en hänvisning till en motion som vi skrev till Faluns Kommunfullmäktige 2014-01-05

Motion – Ta fram en kompetensförsörjningsplan för offentlig sektor.

 

Att utjämna löneskillnader i samhället mellan kvinnor och män uppfattas ofta som ett  feministiskt inlägg kring jämställdhet. Men problemet är mycket större än så. För det handlar om att säkerställa framtidens välfärd då vi vet att allt färre ska försörja allt fler. Utmaningen ligger i att få befintliga skattemedel att räcka till. Dessutom att få tillräckligt med människor att vilja utbilda sig och arbeta inom offentlig sektor. Om några år behövs 60% av Sveriges totala arbetskraft inom vård- och omsorg. Motsvarande är 50% inom industrin. Bara för dessa två verksamheter saknas alltså arbetskraft motsvarande 10%. Dessutom ska någon utföra alla andra arbetsuppgifter som välfärds samhället kräver.

Jag arbetar sedan många år tillbaka som sjuksköterska och ser redan nu en stor andel sjuksköterskor som sedan en tid tillbaka flyttar runt mellan olika kliniker och arbetsgivare.

Den arbetsgivare som erbjuder bästa arbets- och lönevillkor får del av kompetensen. Det finns utlysta sjukskötersketjänster som inte har en enda sökande. Även hos undersköterskorna börjar man se samma rörelsemönster. Vid personalbrist riskerar de som väljer att vara kvar att bli utbeordrade utan att få någon extra ekonomisk ersättning. Kanske inte så konstigt att vårdpersonal slutat svara i telefon på sin fritid.

Sverige kan klara utmaningen genom att rekrytera människor från andra länder. Problemet är bara att åtminstone Europa står inför samma utmaning. En annan lösning är att få fler människor att vilja utbilda sig till yrken inom offentlig sektor. Problemet är bara att det är för få unga människor som väljer att utbilda sig till ett lågstatusyrke. Speciellt som samhällets övriga yrken kan erbjuda både bättre lön- och arbetsvillkor.  Det finns knappast någon som ser fram emot att jobba på julafton!

Att arbeta inom vård, omsorg och skola är inget kall, det är ett yrke!  

Den parlamentariska ledningsgruppen (PLG) har för avsikt att lägga fram ett förslag om tillfällig fullmäktigeberedning. Den tillfälliga fullmäktigeberedningen kan endast initieras av Kommunfullmäktiges ledamöter eller av tjänstgörande ersättare. Beredningen ska hantera en fråga som  har större vikt och betydelse för Falu Kommuns utveckling. Kommunfullmäktige blir den instans som prövar och beslutar om  inrättandet av den tillfälliga fullmäktigeberedningen. Vid positivt beslut utses en politiker från varje parti. Den tillfälliga fullmäktigeberedningen får max 2 år på sig att genomföra uppdraget. 

Förslag till beslut:

Att Kommunfullmäktige tillsätter en Tillfällig Fullmäktigeberedning som får i uppdrag att ta  fram en Kompetensförsörjningsplan som ska syfta till att  förbättra arbets- och lönevillkor för anställda inom Falu Kommun och på det sättet säkerställa kommunens välfärd även i framtiden.

 


Bra politik är ett lagspel och ingen en-mans-show!

Så väljer den tidigare moderaten och fd. falupartisten, Sten H larsson, att slutligen lämna politiken. Anledningen som han anger är att HAN har tröttnat. Vän av ordning borde ställa sig frågan, vad anledningen är till att en och samma person väljer att lämna två partier??????? "Det är aldrig ens fel att två träta".  
Sten H Larsson hade för ett år sedan 14 politiska uppdrag åt Falupartiet och föreslog ändå styrelsen att han skulle få ytterligare poster. Nästa mandatperiod är han inte ens valbar på någon Kommunfullmäktigelista.
 
 För ett år sedan valde mycket riktigt fem av Falupartiets toppnamn (20%) att lämna Falupartiet.
Noterbart är att 80% av Falupartiets toppnamn valde att stanna kvar. Av dessa har flera utvecklats avsevärt och kommit till sin rätt som politiker. Tidigare toppnamn inom Falupartiet har valt att återvända och återigen börjat engagera sig i partiet och dess politik för Faluns medborgare.
Falupartiet har desssutom under det senaste året engagerat många nya falubor och medelåldern har sjunkit rejält.
Framgångsnyckeln för ett parti är att ha högt i tak och roligt tillsammans. Dessutom att ta till vara all den kompetens som alla medlemmarna i ett politiskt parti besitter.
Bra politik är ett lagspel och inte en-mans-show.!     
 
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.7045739-sten-h-valjer-att-lamna-politiken
 

På lika villkor i Falun?

Den som har modet att verkligen våga sätta på sig "jämställdhets glasögonen" ser att ojämställdheten fortfarande existerar överallt i Falu kommun och i det svenska samhället. Från lönekuvert, föräldraförsäkrinng pensionsutbetalning, bankens låntagare, styrelserummen och hela vägen från arbetare till akademiker, För det är som man konstaterar i en krönikör nedan. Det räcker inte med att säga att kvinnor är lika mycket värda på arbetsmarknaden när samhället i handling samtidigt visar något helt annat. Tex betala männen högre lön. 
 
Härskartekniker är sociala manipulationer där en person eller grupp av människor försöker behålla sin position gentemot andra människor. Ojämställdhet avser inte bara en otakt mellan kvinnor och män utan är även ett fenomen mellan "starka och svaga grupperingar i samhället". Ett väldigt vanligt sätt för människor att försöka behålla sin "starka position" är genom att använda härskartekniker. De vanligaste härskarteknikerna är:
- Osynliggöra
- Förlöjliga
- Undanhålla information
- Dubbelbestraffning
- Påförande av skuld och skam.
 
Tar några exempel från min politiska vardag i Falu kommun.
- Underhålls nivån hos Kommunfastigheter/Falu Kommun är "hemlig". Den har knappt under mina snart 19 år i politiken diskuterats i den årliga budgeten. Jag har aktivt fått be om underhållsnivån från kommunens tjänstemän. Och handen på hjärtat! Faluns fastighetsunderhåll är i strykklass. Fast å andra sidan är det bara små barn vi pratar om. Vilken ledande politiker vill underhålla skolor när man kan bygga nya monument? Underhållsnivån är inte ens värd att diskutera Och jag mitt pucko förstår fortfarande inte vad jag pratar om.   
(= Undanhålla information och osynliggöra).
 
- Under en debatt om skolornas underhållsnivå (3:e länken efter 37,30 minuter) så försöker Krister "Mästare i härskarteknik" Johansson (S) förlöjliga mina påståenden.  Solidariska socialdemokrater som anser "att alla ska med". Pyttsan! (= Förlöjliga och påföra skuld och skam).
 
I mars månad 2014 hade jag två interpellationer (obehagliga frågor till den politiska S ledningen) i Kommunfullmäktige. Ingen av mina två interpellationer var med på dagordningen til den 10/4-2014. Däremot var en motion från Falupartiet med som skickats in 4 dagar efteråt. Vad det handlar om? Troligtvis att  S vill kunna förhala det "innehållslösa svaret" från mina interpelletioner till efter valet. (= Undanhållande av information och osynliggöra).
 
Under flera år nu har S, M, C och MP verkat för (och genomfört) organistionsförändringar inom det politiska livet. Förändringarna går ut på att skapa "ett litet effektivt politiskt organ med få politiker från S, M, C och MP". "Fram för "förståsigpåarna". I Falun är Kommunstyrelsen Fastighetsutskott, Demokratirådet och Barn & Utbildningsutskottet mycket bra exempel på detta. Fyra partier av nio som kliar varandra om ryggen. Vi andra fem partier besitter inte tillräcklig kompetens för att ingå i dessa organ. Då svarar den kloke att de är ju de fyra stora partierna som fått platserna (?) Men jag mitt pulver vill nog ändå hävda att Falupartiet och Vänsterpartiet är lika stora som Miljöpartiet och Centern. Dessutom hävdar ju alla att man har ett gott samarbete. 
Vilken demokrati och fantastisk samarbete vi har i den här kommunen!
(= Undanhållande av  information och osynliggöra)
 
På flera Kommunfullmäktige möten får vi kvinnliga poltiker av och till veta att vi inte förstår vad vi pratar om. Ofta är de socialdemokratiska manliga politiker som på ett raljant sätt försöker sätta oss på plats. Christer Falck (S) är mästarnas mästare från talarstolen i Kommunfullmäktige. Men jag har även egen erfarenhet av hur flera politiker lämnat salen för att jag jag ska känna att jag är utstängd i kylan. Den gången reagerade Centerpartisten Kristina Wahlen föredömligt och skrev en insändare som resulterade i en nyttig debatt både i tidningar och radio. Lite respekt är på sin plats! Alla politiker får ha åsikter och utrycka dom. MEN det är Faluborna och inte "härskarna" som avgör vem eller vilkas åsikter som är rätt och riktigt. (osynliggöra och påföra skuld och skam). 
 
Mp och S har den under den här perioden ansett att de haft ett framgångsrikt arbete med Demokratin i Falun. För mig är resultatet inte imponerande. Man tror man uppfunnit hjulet igen. Ett Demokratipass har lanserats. Förr kallade vi det för "Fickfakta". Man vill ta fram utbildningsmaterial som vi provat redan år 2000. En demokratidag per år har skapats som bara attraherar oss redan frälsta (nuvarande politiker).
Vore bra om det här "kompetenta Demokratirådet" fokuserade på kommunens jämställdhetsarbete istället.
Fram för "På lika villkor" istället för en avancerad pratklubb (=Osynliggöra)
 
Nä mina kära bloggläsare! Det känns väldigt skönt att vara tillräckligt gammal, tillräckligt grinig och lyckligt gift för att "inte behöva passa in längre". Dessutom har jag dagligen ett roligt jobb att gå till. No more mrs nice girl!
Nu sjunger jag som jag vill: - En slemmig torsk, en slemmig torsk, en slemmig torsk i en brödrost... (KSMB = Kurt-Sunes med Berit)
 
 http://www.dt.se/opinion/ledare/1.6993749-nej-vi-var-inte-overens
 
 http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6936826--jag-sags-som-olamplig-
 
 http://www.dt.se/sjukaskolan/1.6931258-stora-utmaningar-vantar-faluns-skolor
 
http://www.dt.se/opinion/kronikor/1.6947777-kvinnohatet-ar-politiskt
 
http://www.dt.se/opinion/ledare/1.6943062-kvinnor-ar-bromsklossar
 
http://www.dt.se/opinion/ledare/1.6936815-kronika-lat-kvinnornas-arbete-bli-lika-mycket-vart-som-mannens
 
http://www.dt.se/opinion/ledare/1.6921795-nu-bor-vi-summera-bade-framsteg-och-bakslag
 
http://www.dt.se/opinion/ledare/1.6991496--allt-var-battre-pa-caremas-tid-allt-skriv-det-
  

Falupartiet - Ett dreamteam

Efter all turbulens som varit inom partiet så konstatera vi i styrelsen att Falupartiet NU är starkare än någonsin. I samband med det senaste årsmötet förstärktes det kvinnliga inflytandet på partiets ledande poster.
Kandidaterna på Falupartiets Kommunfullmäktige lista (åren 2014-2018) har dessutom en väldigt bra sammansättning med kandidater från olika kommundelar, ålder, kön, etnisitet och social tillhörighet.

Åldern på partiets Kommunfullmäktigeledamöter varierar från 20-85 år. På vår Kommunfullmäktigelistan är 1/3 helt nya politiker och medelåldern har minskat avsevärt. Åldern varierar mellan 20-85 år. Falupartiet har alltså lyckats engagera personer som aldrig tidigare varit politiskt aktiva.

  • Flera av våra kandidater arbetar inom offentlig sektor. Dvs. vård, omsorg, fritid och skola.

  • Vi har försökt att beakta jämställdheten i Sverige genom fler utlandsfödda och kvinnor på ledande plats.

  • Väsentligt yngre politiker är rekryterade

  • Falupartiets gamla trotjänare håller fortfarande fast vid partiet

  • Ett av Falupartiets fd ”tunga partinamn” har valt att återvända. Han representerade Falupartiet  i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under åtta år kring 2000-talet.

  • Faluprofiler” som tex tidigare vd:n för Dalarnas Kommunförbund, en överläkare ÖNH-kliniken och DT:s fd reporter finns med på Falupartiets lista.

  • Egenföretagare och företagsledare väljer att företräda oss.

  • Vår lista är fortfarande en av de få partier i Falun (22%) som har en kvinnlig gruppledare.

 Falupartiet är redo för ett nytt val! - För ”Ett mänskligare Falun”.

 
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.7024724-gehlin-som-vantat-i-topp-pa-falupartiets-vallista

"Skräll" på Kommunstyrelsen!

Idag har vi haft ett annorlunda, men ändå vanligt Kommunstyrelsemöte. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville lägga 35 000 000 kronor på att utveckla området kring Faluån. Bortblåst var det faktum att;
*  Faluns skolor har eftersatt underhåll
*  Falubor inom LSS-gruppen vill ha ett eget boende
*  att antalet bostäder inom äldreomsorgen behöver utökas.
Socialdemokraterna och Miljöpartiets argumenatation var inmponerande.
"Nu har vi frågat Faluborna vad dom vill göra med Å-rummet så därför måste vi satsa i Å-rummet". eller
"Nu  när vi ska bygga en ny knutpunkt för kollektivtrafiken i Södra Centrum så visste vi att det skulle kosta 35 000 000 kronor att flytta bussarna från Östra Hamngatan" (35 000 000 bara för att flytta bussar enligt Miljöpartiet. Har dom inte hjul?). Skräll! :-D
 
Nästa ärende var en motion/förslag "från den dryga KD-ledamoten" Katarina Gustavsson. Motionen handlade om att personalen inom förskolan skulle få tillgång till arbetskläder istället för att använda sina egna privata kläder. Skolförvaltningen med skolchef Jonhatan Block och förskolechefen Ulrika Forsell svarar i sitt yttrande "att skolförvaltningen inte har råd med insatsen". Barn och Utbildningsutskottets Ordförande Viktor Zakrisson (S) gav förvaltningen sitt stöd "Det finns inte pengar till personalkläder inom förskolan".
 
Idag på Kommunstyrelsen vill plötsligt kommunalrådet Susanne Norberg (S) ta åt sig äran genom att besvara motionen utifrån att Socialdemokraterna anser att de verkat för att förskolepersonalen ska få arbetskläder under ett års tid (?). Jag frågar mig då vem i kommunen har jobbat med frågan när vare sig skolchefen, förskolechefen eller skolans egen ordförande = S-märkt känner till arbetet? Har Socialdemokraterna plötsligt engagerat en förhatlig konsult eller hemlig agent kanske. Hå, hå jaja. Jag blir nog aldrig klok på den här kommunen.
Ett nytt parti sopar banan i Falun = IQ-fiskmås!
 
 
 

RSS 2.0