Faluns utmaningar och möjligheter

Faluns utmaningar

Den största utmaningen för Falu Kommun är det faktum att "Allt färre ska försörja allt fler". Dagens välfärds samhälle saknar både tillräckligt med skatteintäkter och människor som kan utföra tjänsterna inom skola, vård och omsorg. Falupartiets övertygelse är att de kommuner som klarar av att ge alla medborgare en bra livskvalite utifrån en effektivt använd skattekrona blir de stora vinnarna om 20 år.

Faluns möjligheter

SKL (Sveriges Kommun och Landstingsförbund) har under åratal påvisat att Falu kommun använder cirka 100 miljoner kronor mer än jämförbara kommuner till offentlig sektor vilket inte kan få fortsätta. Vi politiker måste sluta bygga monument och istället prioritera kärnverksamheten dvs. skola, vård och omsorg.   

Och visst finns det pengar i Falu Kommun! Bara Faluns Politiker vågar bestämma sig för vad som är Faluns styrkor, samhällets uppdrag och sedan våga prioritera.


Åh, min lilla ärthjärna!

Inför varje ny mandatperiod sätter sig politiska partier från Falu Kommun ner och diskuterar hur den politiska organisationen ska se ut kommande mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutar sedan om den nya organisationen i god tid innan kommande kommunalval. På det sättet kan ingen politiker i Falu Kommun "tala i egen sak". För ingen vet än så länge valets utgång.
I förra veckan uppstod en intressant diskussion under mötet. Där var vi några politiker som hävdade att de politiska valen påverkas av ett könsperspektiv. Manliga politiker är tex överrepresenterade i nämnder/styrelser som diskuterar stadsplanering, gator, budget, regionfrågor och kommunala bolag. Kvinnliga politiker är tex överrepresenterade i mjuka nämnder som diskuterar skola, barnomsorg, äldreomsorg och missbruk. Manliga politiker är överrepresenterade vid valen av de tyngsta ordförande posterna.
 
Susanne Norberg (s) hävdade bestämt att Socialdemokraternas val inte påverkades av könet. "Bland Socialdemokraterna är det minsann varannan damernas som gäller". I mitt stila sinne funderade jag på varför varannan damernas allt för ofta innebär jämna tal? (2:a, 4:e, 6:e, osv). Susanne Norberg (s) fick snabbt stöd av Sverigedemokraternas gruppledare Knut Scherman (SD) som med myndig stämma klart deklarerade att " Det är inte könet som avgör valen utan det är kompetensen" (Tjena!)
Min lilla ärthjärna började då fundera över orsaken till att Falu Kommun aldrig någonsin i historien haft en kvinnlig Borgmästare (Kommunfullmäktiges ordförande), Kommunstyrelse ordförande, Kommundirektör eller ordförande i våra kommunala bolag. Ännu rörigare blev det när jag konstaterade att det förhåller sig på samma sätt i det knallröda (s) Borlänge kommun.
 
Kanske är det så att jag till sist måste inse att jag är överbevisad av personer som besitter större kompetens än mig och vila min lilla reptil hjärna ett tag................Eller?............. Nääeee!............

Faluns politiker försöker lura friskolorna

 En insändare från mig:

Jag kan förstå att det finns partier som rent ideologiskt är emot friskolor. Men när Faluns politiker tänjer på lagstiftningen och använder sin makt för att stoppa friskolorna så blir besluten osmakliga.

Under tidigare år har S,V och MP helt medvetet låtit den kommunala gymnasieskolan använda mer pengar än gymnasiefriskolorna. Inför 2013 fastställde dessutom S,V, MP, M och C en skolpeng som   förfördelade den kommunala skolan.  

 

  1. Vid ett konkret exempel så innebär ovan nämnda beslut att om en Faluelev väljer tex Naturvetenskapsprogrammet  på Falu Gymnasium så skickar politikerna i Falun med en skolpeng på 81 893 kronor/elev och år.

  2. Om samma Faluelev istället väljer Naturvetenskapsprogrammet på ett frigymnasium så skickar politikerna i Falun med en skolpeng på 82 383 kronor/elev och år. (+/- adm, moms mm).

  3. Men om samma Faluelev väljer Naturvetenskapsprogrammet på tex Borlänges kommunala gymnasium så skickas det med en skolpeng på 90 855 kronor/elev och år. Alltså 9 000 kronor mer.

  4. Om en elev från Gagnef väljer Naturvetenskapsprogrammet på Faluns kommunala Gymnasium så får Gagnefs kommun betala 90 855 kronor/elev och år till Falu Kommun. Alltså 9 000 kronor mer än vad vi i Falu Kommun anser vi själva har råd med.

 

Skollagen är väldigt tydlig med att friskolorna har rätt till lika stor skolpeng som den kommunala skolan själv använder. Kommunallagen är tydlig med att alla medborgare ska behandlas lika i en kommun. Faluns politiker agerar dessutom tvärt emot Konkurrenslagen vilken har till ändamål att motverka och undanröja hinder för en effektiv konkurrens.

 

När gymnasiefriskolorna sedan överklagar beslutet så svarar S, MP , M och C – Jaså!

Kammarrätten har i en dom daterad 2013-07-05 konstaterat att ”samtliga kostnader som kommunen har för sin gymnasiala verksamhet skall läggas till grund för uträkningen av de fristående skolornas grundbelopp”.

Konsekvensen för Falu Kommuns del kan bli ytterligare utbetalningar till friskolorna med miljon belopp. Under föregående år fick Falu Kommun betala ut 8 miljoner kronor extra till gymnasiefriskolorna. En ursäkt från Faluns politiker till Faluns gymnasieungdomar som valt friskolor är på sin plats.  

 

Efter några dagar hade Åsa Nilser (fp) ett minst sagt rörigt inlägg mot min insändare:
http://www.dt.se/opinion/1.6318500-varfor-stoppade-gehlin-inte-kommunen-2008-
Trots att jag har läst hennes insändare flera gånger så förstår jag ändå inte vad hon skriver (undra om hon gör det själv?). Det jag tror hon försöker få fram är det faktum att under den mandatperioden som jag satt som skolnämndsordförande så gjordes ekonomiska effektiviseringar på skolan i Falun på över 100 miljoner kronor. Självklart så påverkade det även friskolornas ekonomi negativt. För skollagens "På lika villkor" avser ju både plus och minus, vilket Faluns politiker tydligen inte förstår. Daniel Riazat (v) anser att den kommunala skolan ska ha ekonomiska fördelar. Åsa Nilser (fp) anser att friskolorna ska ha ekonomiska fördelar (dit det bär dit bär det)
För mig är det helt självklart att svensk lagstiftning skall följas vilket innebär att alla gymnsieelever har rätt till samma ersättning oavsett vilken huvudman man väljer. Sen är det skolornas uppgift att erbjuda mesta möjliga kvalite för den skolpengen. Marknaden för undervisning är vare sig för friskolor eller den kommunala skolan. Marknaden tillhör eleverna. Det är dom som väljer! 
 

Kommunstyrelsen får ta över skämskudden!

Ledande politiker har under flera år ständigt skällt på kommunens nämnder och förvaltningar för att de inte har hållt sig inom tilldelad budgetram. Socialnämnden/Socialförvaltningen har fått sina fiskar varma. Skolnämnden/Skolförvaltningen har fått sina fiskar varma. Trafik & Fritidsnämnden/Trafik & Fritidsförvaltningen har fått sina fiskar varma. Men i år går faktiskt skämskudden till Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen själva. För totalt så gör:
- Trafik & Fritidsförvaltningen ett underskott på 0,2% av sin totala verksamhet.
- Socialnämnden ett underskott på 1,1% av sin totala verksamhet.
- Skolnämnden/barn och utbildningsutskottet ett underskott på 2,4% av sin totala verksamhet. (Men man ska beakta att ytterligare utbetalningar till friskolorna inte är med i skolans prognos.)
- Omvårdnadsnämnden har ett underskott på 2,5% av sin totala verksamhet.
- Kommunstyrelsen gör ett underskott på 3,3% av sin totala verksamhet.
 
Det är svårt att få tyst på mig, men igår blev jag helt stum och tappade hakan ända ner till fotknölarna.
För under Kommunstyrelsens kaffe paus så kommer en av Kommunstyrelseförvaltningens kvinnliga tjänstemän fram till mig och frågar vad jag menar med att Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen får överta skämskudden.
Jag säger då att det är för mig helt otänkbart att Kommustyrelsen säger åt alla andra nämnder/förvaltningar att hålla budgeten och sen strunta i att hålla budgeten för egen del. För jag anser att Kommunstyrelsen är det politiska organ som ska hålla i taktpinnen och dessutom föregå med gott exempel.
Svaret från den kvinnliga tjänstemannen till mig blir då:
-Ja men vi har altid löst det från år till år.
Mitt svar:
- För kommunen är det en helt ohållbar ekonomisk situation om kommunens förvaltningar (omsätter 3 miljarder) löser situationen från år till år.
Den kvinnliga tjänstemannens svar:
- Ja, men då får ni räkna med permanenta åtgärder (?) :-O
 
Vet inte om det är jag som har pulver i huvudet eller om det är så svårt för kommunens ledande tjänstmän att fatta förstå.
Beslutet om permanenta besparingar har legat på kommunstyrelse/nämnder/förvaltningar under flera år nu.
DETTA AVSER ÄVEN KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN.................... (punkt, punkt, punkt)
 
Gigantiskt Morr är på sin plats! Ta skämskudden och ställ er omedelbart i skamvrån Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen!
 
 

RSS 2.0