Skattehöjning är en enkel utväg!

Skolförvaltningen i Falun har genomgått ett riktigt stålbad dom senaste två åren. Orsaken är framförallt minskade elevkullar, världens lågkonjunktur och oförutsedda händelser. Det har varit två tuffa år och fast vi har 21 miljoner kvar att effektivisera under 2010 så ser jag ändå ljuset i tunneln. Tack vare Reinfeldt och gänget får Sveriges kommuner tillbaka flera miljarder vilka är avsedda som ett tillfälligt stöd under en tid då världen befinner sig i lågkonjunktur. Igår kunde man läsa i lokaltidningarna att jag och Falupartiet förväntar oss att 17 miljoner kronor av regeringens pengar ska gå till Faluns kommunala skolor.


I dagens lokaltidningar kan man läsa att två tunga (s) politiker tycker att mitt/vårt ställningstagande är oansvarigt och hänvisar till en permanent lösning bestående av en skattehöjning på 10 öre vilket skulle ge ett ekonomiskt tillskott för skolan på 10 miljoner. Regeringens miljarder är visserligen av engångskaraktär, men mycket väl genomtänkt. Det är ett sätt att stödja kommunerna i en tid med minskade skatteintäkter. När det vänder så ersätts det tillfälliga stödet av ökade skatteintäkter. Så "återställaren" för skolan ska vara permanent. Förutom det så är det upp till oss politiker hur vi använder kommunens befintliga resurser. Det kallas för fördelningspolitik (eller omfördelningspolitik om man vill).


Falupartiet pekade i våras ut 100 miljoner kronor inom kommunkoncernen ("Det finns pengar i Falu Kommun") som kan användas på ett annat sätt. Inget av förslagen skulle drabba skolan negativt. Ett omställningsarbete tar dock minst ett år att genomföra vilket innebär att det behövs tid. Risken är oxå stor att en lösning som skattehöjning fortsätter om man inte åtgärdar grundproblematiken. För oss i Falupartiet är skattehöjning en enkel utväg som gör att man permanentar tokiga lösningar. Innan vi höjer skatten måste vi rannsaka oss själva och ställa frågan "Kan jag som politiker gå i god för att Falu kommuns resurser används på bästa sätt?"

Indiskia reptricket!

För något år sedan var det aktuellt med ett Kulturhus här i Falun. Kulturhuset krävde en investering på 250 miljoner kronor. En tung (s) politiker försökte då schematiskt med hjälp av ett "Indiskt reptrick" finansiera hela Kulturhuset. Tanken var att genom att använda kulturorganisationernas befintliga driftsmedel (=hyra) skulle man kunna finansiera driften av dom 250 miljonerna. Min politiska erfarenhet (idag 14 år) och min mentor har dock lärt mig att alla inveseringar kräver ett årligt driftsbidrag på i snitt 10% för att vara ekonomiskt hållbara. Trots att jag bara är sjuksköterska insåg jag att Kulturhusets investering på 250 miljoner kronor kräver ett årligt driftsstöd på ungefär 25 miljoner/år för att kunna överleva. Kulturhuset har ännu inte förverkligats! Under årens lopp har jag kommit på att dom här "Indiska reptricken" inte är unikt för (s) politikern och Kulturhuset. Inom skolans värld har jag och skolchefen fått städa upp en hel del "repstumpar". Skolförvaltningen har av någon anledning lyckats få förmånen att betala hyran för fritidsgårdar på 700 tkr/år, en utredare till Kommunstyrelsen på 450 tkr/år och ett avkastningskrav hos kommunfastigheter på cirka 12 miljoner kronor/år och en "dubbel kostorganisation" där skolan "tvingas" köpa Falukorv för 200 kronor/kilot. Hade ingen (=jag) reagerat hade skolan haft ytterligare omkostnader för 110-meters banan (Lugnet) på 700 tkr/år och Mormorsgatan på 500 tkr/år.


Jag och Falupartiet tycker att flera av ovanstående satsningar är bra, men vi hävdar med en dåres envishet att den som fattar beslutet oxå måste stå för merkostnaderna. Skolnämnden/Skolförvaltningen får ekonomiska anslag för att bedriva förskola och skola! Under den senaste veckan har jag blivit kontaktad av en gymnasierektor. Hon reagerade mycket föredömligt på en hallhyra som man försökte lägga på hennes verksamhet. Summan avsåg ett driftsbidrag till FK-Arenan på 200 tkr/år. Nitisk som jag är plockade jag fram gamla beslut från Kommunfullmäktige år 2004. Där valde Falupartiet (5 ledamöter), tillsammans med en socialdemokrat och en miljöpartist (7 av 61 möjliga) att skicka tillbaka frågan om avtalet med FK-Arenan för att driften av de 20 miljonerna skulle bli belysta. Lösningen var minst sagt rörig. Vi blev obönhörligt nedröstade. Den här veckan dök alltså en summa på 200 tkr/år upp hos Falu Kommuns kommunala gymnasieskola. En summa som sedan 2004 skickas runt som Svarte Petter på kommunens förvaltningar. Till min mentor Ulf Elgemyr  - Vad var det du sa?????????????? redan år 2004??????????????????

"De e svårt å förklar för nån som int begrip"

Kommunfullmäktige ger kommunens verksamheter dess förutsättningar  utifrån tilldelad ekonomisk ram (tex skola, äldreomsorg och fritid). Från Kommunfullmäktige (varav jag är 1 av 61 ledamöter) sker en årlig fördelning av cirka 2 400 000 000 (miljarder) kronor. Trots att det är samma politiker som fördelar pengarna från Kommunfullmäktige (61 politiker) och dessutom sitter i Kommunstyrelsen (15 politiker) så känns det som om helhets ansvaret allt för ofta brister. Två av Faluns majoritetspartier (och jag avser inte Falupartiet) skulle med glädje plocka bort ännu mera pengar från skolan om det inte fanns en "ohelig allians" som bromsade.


Jag kan tycka det är lite fegt av dessa partier att inte våga stå för sitt ställningstagande offentligt så här ett år före valet. Kommentarer som att en miljon utgör bara en promille av skolans verksamhet får mig att se "rött". Underförstått tolkar jag deras uttalanden som att de tycker att skolan fortfarande har "för mycket luft i systemet". Det ständiga tjatet om att skolan måste gå ur mera lokaler utifrån minskat elevantal får mig att ge moteld. Som om skolan inte redan har gjort det (vakna!). Oppositionspolitiker som lite halvsovandes frågar när skolan tänker genomföra "återställare på sina besparingar", får mig att uppstudsigt svara: "När du lärt dig den politiska processen och prioriterar ytterligare medel till skola".


Skolnämnden som får smisk av Kommunstyrelsen  för att vi inte vill investera (och därmed höja hyran) för fullt godtagbara förskolelokaler. Samtidigt är sjuttio procent (70) av Faluns grundskolelokaler byggda eller renoverade före sjuttiotalet.  Faluns högstadieskolor har ett bedrövligt skick och samtliga elever går under arbetsmiljölagen. Det gör att jag känner att Skolnämnden och Kommunstyrelsen befinner sig i i olika divisioner. Ungdomar under 18 år har dessutom inte rösträtt. Vänsterfalanger som vill lägga ner varenda friskola och högerfalanger som helt "gratis" vill ge bort högkvalitativa kommunala skolor till privata aktörer får mig att fundera vart gränsen går. En i stort sett en enad Skolnämnd har under innevarande mandatperiod fattat beslut om neddragningar och förändringar motsvarande 100 000 000 kr. 

Varje neddragen krona har skapat protesterar bland personal, fackförening, föräldrar och elever. Under de tre senaste åren har Kommunstyrelsen själva inte genererat 1 krona i besparing. Jag säger som Ingemar Stenmark " De e svårt å förklar för nån som int begrip"

Att göra en Jonny.....

Äntligen har jag gjort det! Börjat BLOGGA!
Min tanke är att lyfta mina och Falupartiets tankar före, under och efter besluten. Att ge Faluborna insyn i "maktens boning". Möjlighet att fundera över vad politik är och om politiker "bara är ute för att djävlas". Förhoppningsvis en känsla av att alla politiker har ett stort samhällsengagemang. Att det är lösningen som skiljer oss åt. Utformningen av min blogg har jag fått hjälp av mina underbara ungdomar att skapa. Det hetaste tipset var att: "utgå från dig själv mamma, för att sedan hamna i det politiska livet runt omkring dig" (= Falupartiet). Kenza, Kissie, BlondinBella och Jonny G har gjort det. Förhoppningsvis kan jag också! 

Maria Gehlin


Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0