Handlingskraftiga politiker? Nä kyss mig där bak!

Bland Kommunstyrelsens ärenden 2013-04-02 föreslog man att Skolnämndens uppgifter skulle överföras till Kommunstyrelsen. I en sammanfattning/bakgrund hänvisar Kommunstyrelsens presidium, Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S) och Mikael Rosen (M) till Kommunallagen 6 kapitlet 1-5§ om Kommunstyrelsens ansvar att utöva tillsyn över verksamheten. Detta ansvar innebär bla att följa frågor som påverkar kommunens ekonomi och utveckling. I sin skrivelse nämner ”de tre” att Skolnämnden under flera år gjort underskott och att man under 2013 befarar ett underskott inom gymnasiet på 30 mkr. ”De tre” anser att situationen är ohållbar och hemställer hos Kommunfullmäktige att entlediga den dåvarande Skolnämnden. Vidare föreslår man att Skolnämndens uppgifter överlåts till Kommunstyrelsen. Faluns Kommunstyrelse begränsar utskottets storlek och utser ”Politikernas Rolls Royce”, Viktor Zakrisson (S), Richard Holmqvist (MP), Mats Dahlström (C), Susanne Norberg (S) och Mikael Rosen (M) för att lösa skolans uppdrag”! Ett litet handlingskraftigt ”skol-utskott” hade bildats. Här skulle bakas andra bullar!
 
Om man blickar tillbaka på Kommunstyrelsens Barn-och Utbildningsutskotts protokoll blir man knappast imponerad. Som vän av ordning funderar jag vad utskottet åstadkommit avseende skolans ekonomi och utveckling. Den ekonomi och utveckling man värnade så om för ett år sedan.
- 78% av ärendena är löpande beslut. Dvs. beslut som även den ”Inkompetenta Skolnämnden” klarade av att hantera (tex motioner, medborgarförslag, överklaganden, yttranden osv.)
- 19% är rena Informationsärenden.
- 3% är verkställande beslut och de flesta avser upphandlingen av städ för skolan. Dvs ett uppdrag som gavs redan föregående mandatperiod.
 
För fyra år sedan (inför föregående val) satt samtliga politiska partier ute på förskolan Främby Hus och lovade att antalet barn per årsarbetare skulle minska. Och det relativt omgående!
Om man tar del av Skolverkets senaste statistik kan man läsa följande:
- Förskolan – inskrivna barn per årsarbetare är 5,9 i Falun. För samtliga kommuner ligger snittet på 5,3
- Förskolan – inskrivna barn per avdelning är 17,7 i Falun. För samtliga kommuner ligger siffran på 16,9.
- Fritidshem – antal inskrivna elever per avdelning är i Falun 50,9. För samtliga kommuner ligger siffran på 40,1.
- Förskoleklass – antal elever per lärare i Falun är 18,4. För samtliga kommuner ligger snittet på 15,6.
 
Men det är ju bra. Då har ju Faluns politiker redan vallöftet klart (igen). Mindre barngrupper!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0