Vi slipper Gubballiansen ett tag till!

 
Av någon anledning är "dagens perfekta politiker en vit man 55+". Tack och lov så ser inte samhället ut på det sättet. Inte heller våra väljare. Så länge jag är gruppledare för Falupartiet, så kommer vi att ständigt att agera utifrån Falubornas bästa. Etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön, ideologi "röd/blå/lila/grön" spelar ingen roll. Det viktiga för oss är att skapa bra förutsättningar för oss som bor i Falun. Vi är ett lokalparti. För oss är det viktigare att värna kärnverksamheten än att bygga monument. Välkommen till Falupartiet!
 
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6470868-vill-att-politiker-lamnar-sina-uppdrag
 
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6470881--jag-tanker-sitta-kvar-
Trackback
RSS 2.0